Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.10.2018

Służby przygotowują się do Konferencji COP24

- Dziękuję za pracę włożoną w przygotowania do konferencji. Wierzymy, że wszystkie zaangażowane służby odpowiedzialnie wykonają swoje zadania – powiedział Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. organizacji Konferencji COP24.

W spotkaniu wziął również udział Rafał Bochenek, pełnomocnik ministra środowiska ds. organizacji COP24, generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji, gen. bryg. SOP Tomasz Miłkowski, komendant Służby Ochrony Państwa, gen. bryg. SG Jacek Bajger, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Przedstawiciele służb podległych MSWiA przedstawili stan zaawansowania przygotowań do zabezpieczenia konferencji COP24, a także poinformowali o zadaniach, które planują realizować w najbliższym czasie. Zwrócono również uwagę na przygotowanie jednego z wydarzeń poprzedzających konferencję - tzw. pre COP24 w Krakowie. Uczestnicy podkreślali dobrą współpracę między poszczególnymi służbami, sprawną koordynację działań, a także efektywne współdziałanie między stroną polską a przedstawicielami ONZ.

Dwudziesta czwarta sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP 24) odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym (MCK) w Katowicach. Ponadto, na potrzeby organizacji wydarzenia zagospodarowane zostaną również obiekty znajdujące się w pobliżu MCK m.in. „Spodek”.

Sama Konferencja COP24, wraz z wydarzeniami towarzyszącymi, zaplanowana jest w terminie 3 – 14 grudnia 2018 r. Jednak szereg tzw. posiedzeń przedsesyjnych, odbędzie się wcześniej, począwszy od 26 listopada 2018 r.

Polska będzie gospodarzem Konferencji Klimatycznej po raz trzeci. Poprzednio tego rodzaju konferencje odbyły się w Poznaniu w 2008 r. oraz w Warszawie w 2013 r.

W lutym br. w życie weszła rządowa specustawa określając zadania organów administracji publicznej i służb oraz sposób ich współpracy podczas Konferencji COP24. Działania organów administracji publicznej koordynuje Międzyresortowy Zespół do spraw organizacji Konferencji COP24. Pracami zespołu kieruje minister środowiska. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele kluczowych dla organizacji Konferencji Klimatycznej instytucji i służb m.in. MSWiA, MSZ, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej. Zgodnie ze specustawą MSWiA odpowiada za koordynację działań służb zaangażowanych w organizację Konferencji COP24 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  • Uczestnicy posiedzenia siedzący przy stołach.
    Służby przygotowują się do Konferencji COP24 fot. A. Mitura / MSWiA
  • Prezydium z przemawiającym wiceministrem Jarosławem Zielińskim oraz siedzącym pełnomocnikiem ministra środowiska ds. organizacji sesji międzynarodowych negocjacji klimatycznych COP24 Rafałem Bochenkiem.
    Służby przygotowują się do Konferencji COP24 fot. A. Mitura / MSWiA
  • Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek obecny podczas posiedzenia.
    Służby przygotowują się do Konferencji COP24 fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu