Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.10.2018

Rozstrzygnięcie konkursu na spot filmowy "Aktywny senior to bezpieczny senior"

26 września 2018 r. w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, której zadaniem było wybranie trzech zwycięskich spotów filmowych, przeznaczonych do wykorzystania podczas kampanii i innych przedsięwzięć związanych z tematyką bezpieczeństwa i aktywności seniorów, w szczególności w ramach Programu "aktywny senior to bezpieczny senior".

Do konkursu wpłynęło 54 spotów filmowych, w tym 1 spot niespełniający wymogów formalno-prawnych (czas trwania spotu przekraczał czas wymagany w regulaminie). Komisja konkursowa powołana w MSWiA miała za zadanie dokonać wyboru i przyznać trzy nagrody. Regulamin przewidział przyznanie dodatkowych nagród lub wyróżnień.

Ocena spotów filmowych została dokonana przez członków Komisji przy pomocy opracowanej w Departamencie Porządku Publicznego MSWiA karty oceny, poprzez przyznanie określonej liczby punktów dla poszczególnych spotów.

W efekcie przyznanej punktacji uzyskano następujące wyniki:

  • Największą liczbę punktów i nagrodę główną otrzymał spot filmowy pn. „Aktywny senior, to bezpieczny senior” nadesłany przez Uniwersytet III Wieku w Pile;
  • Drugie miejsce zajął spot filmowy "Na szklankę wody" nadesłany przez Stowarzyszenie "SOS DLA RODZINY";
  • Trzecie miejsce zajął spot filmowy "Wiek to tylko cyfra" nadesłany przez KMP Opole Centrum Edukacyjno-Informacyjne SENIOR w Opolu.

Wyróżnienia otrzymały następujące spoty filmowe:

  • "Włącz aktywność – bezpieczeństwo zaczyna się w głowie" nadesłany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie;
  • "Aktywny Senior" nadesłany przez Sztumskie Centrum Kultury;
  • "Przemoc domowa" nadesłany przez Stowarzyszenie „SOS DLA RODZINY”;
  • Akcja "Bądź bezpieczny Seniorze" nadesłany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie;
  • "Na rowerze – bezpiecznie w Opolu" nadesłany przez KMP Opole Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Opolu;
  • "Bądź aktywny, bądź bezpieczny" nadesłany przez Stowarzyszenie „Wygraj siebie” w Lesznie.

O terminie i sposobie wręczenia nagród i wyróżnień zwycięskie Zespoły zostaną poinformowane  indywidualnie.

Dziękujemy wszystkim Zespołom biorącym udział w konkursie i gratulujemy zaangażowania inicjatywy i kreatywności w przedstawianiu podstawowych zasad różnych aspektów bezpieczeństwa.

Mapa serwisu