Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.10.2018

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków ochotników z Podlasia

- Nie wyobrażamy sobie systemu bezpieczeństwa w Polsce bez ponad 16 tys. jednostek OSP i setek tysięcy druhen i druhów. Obowiązkiem rządu jest wspieranie strażaków ochotników – powiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński podczas uroczystości podpisania umów na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z Podlasia. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości.

- Kilkaset tysięcy druhów i druhen to wielka rzesza wolontariuszy. Narażają oni swoje zdrowie i życie, poświęcają czas, dla ratowania innych ludzi i ich dobytku. Za to należy im się wdzięczność i wsparcie – dodał wiceszef MSWiA

Podczas dzisiejszych spotkań w siedzibach Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach i Łomży przedstawiciele samorządów województwa podlaskiego podpisali łącznie 53 umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego na kwotę ponad 2 mln zł. W poniedziałek (8 października br.), w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku podpisano umowy z samorządowcami z 54 gmin i powiatów o wartości 1,8 mln zł. Łącznie przewidziano wsparcie dla 107 samorządów z tego województwa, na kwotę niemal 4 mln zł. Pieniądze te pozwolą na zakup Ochotniczym Strażom Pożarnym m.in. zestawów ratownictwa medycznego R1, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) oraz zestawów ratownictwa technicznego.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że niemal wszystkie samorządy z Podlasia otrzymały wsparcie finansowe na zakup sprzętu dla strażaków ochotników. Podziękował również ministrowi Zbigniewowi Ziobrze za wygospodarowanie środków na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych

Fundusz Sprawiedliwości

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Program wsparcia z Funduszu obejmuje całą Polskę. Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 mln zł.

Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości mogą pomagać poszkodowanym, tak aby rzeczywista pomoc docierała do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują ich życie.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem gmin i miast na prawach powiatu, przy czym właściwi komendanci Państwowej Straży Pożarnej obligatoryjnie opiniują poszczególne wnioski składane do Funduszu Sprawiedliwości. Obowiązkowe jest również wskazanie we wniosku informacji o tym, dla której Ochotniczej Straży Pożarnej przewidywany jest sprzęt.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera strażaków ochotników

MSWiA z różnych źródeł, na działanie OSP w 2018 r. przeznaczy 137,5 mln zł. Również Program Modernizacji Służb Mundurowych obejmuje strażaków ochotników. Z niego OSP łącznie otrzymają w ciągu czterech lat 501 mln zł. Ponadto w ramach wartego ponad 285 mln zł programu wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych zostaną zakupione m.in. 382 wozy bojowe. 

W Polsce działa 16,2 tys. jednostek OSP. Natomiast 4 404 z nich włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

- Strażacy, zarówno zawodowi jak i ochotnicy, są najbardziej „wielofunkcyjną” spośród wszystkich służb. Pomagają przy różnego rodzaju zagrożeniach. Aktualnie jedynie 25 proc. wyjazdów to pożary. Resztę stanowią interwencje związane z wypadkami czy z pogodą – podsumował wiceminister Jarosław Zieliński.

  • Minister Jarosław Zieliński na uroczystości podpisania umów na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z Podlasia.
    Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków ochotników z Podlasia fot. KW PSP w Białymstoku
  • Minister Jarosław Zieliński na podpisaniu umów na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z Podlasia w Suwałkach.
    Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków ochotników z Podlasia fot. KW PSP w Białymstoku
  • Minister Jarosław Zieliński na podpisaniu umów na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z Podlasia w Łomży.
    Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków ochotników z Podlasia fot. KW PSP w Białymstoku

Mapa serwisu