Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.10.2018

Szef MSWiA na spotkaniu ministrów Grupy G6 w Lyonie

Szef MSWiA na spotkaniu ministrów Grupy G6 w Lyonie

Minister Joachim Brudziński podczas szczytu Grupy G6 w Lyonie poinformował, że projekt porozumienia Global Compact (GCM) może rodzić niebezpieczeństwa dla Polski. Może również stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji. – W związku z tym będę rekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu odstąpienie Polski od porozumienia GCM – zapowiedział szef MSWiA.

We Francji rozmawiano przede wszystkim o zarządzaniu nielegalną migracją. Zdaniem Polski poziom bezpieczeństwa na granicach bezpośrednio przekłada się na sytuację migracyjną w UE oraz bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie strefy Schengen.

Priorytetem polskiego rządu jest bezpieczeństwo

Minister Joachim Brudziński podczas szczytu w Lyonie przedstawił również stanowisko w kontekście porozumienia Global Compact (GCM), którego podpisanie miałoby nastąpić w grudniu br. w Marrakeszu. - Będę rekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu odstąpienie od porozumienia Global Compact. Naszym zdaniem projekt porozumienia GCM nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Polski. Może również stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji – podkreślił szef MSWiA. Jak zaznaczył, porozumienie GCM jest sprzeczne z priorytetami polskiego rządu, którymi są bezpieczeństwo polskich obywateli i utrzymanie kontroli nad przepływami migracyjnymi.

W ocenie MSWiA, dokument nie spełnił postulatów Polski w zakresie potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej. - Zależy nam na tym, by Polacy byli bezpieczni w swoim kraju – stwierdził minister.

Warto zaznaczyć, że już wcześniej Stany Zjednoczone ogłosiły wycofanie się z prac nad porozumieniem GCM. Argumentacja USA – podobnie jak Polski – opiera się na zasadzie, że to dany kraj decyduje jak najlepiej kontrolować swoje granice, a także o tym kto może wjechać na jego terytorium.

Również Węgry prezentują krytyczne stanowisko wobec porozumienia Global Compact (GCM).

Polska systematycznie zwiększa pomoc humanitarną

Minister Joachim Brudziński podkreślił, że dla osób dotkniętych konfliktami wojennymi najskuteczniejsza jest pomoc na miejscu. Właśnie dlatego rząd premiera Mateusza Morawieckiego kieruje pomoc humanitarną głównie do Syrii i Iraku.

Rząd RP z każdym rokiem zwiększa środki finansowe na pomoc humanitarną i rozwojową. W 2017 r. sama pomoc humanitarna była sześciokrotnie większa niż w 2015 r. i wynosiła 174 mln zł. Razem  z pomocą rozwojową suma ta wyniosła 2,5 mld zł. Konsekwentnie realizujemy tę strategię również w 2018 r.

W ramach tej pomocy m.in. około 4,5 tys. osób we wschodniej Ghoucie otrzymało lekarstwa ratujących życie, ciepłą odzież i żywność. Wspieramy funkcjonowanie centrum oraz punktu medycznego w Aleppo, gdzie opieką medyczną jest otaczanych około 3,5 tys. pacjentów miesięcznie.

Pomoc ukierunkowana na działania u źródła stanowi realne wsparcie zarówno dla migrantów, jak i dla państw pochodzenia i tranzytu. Ograniczamy również w ten sposób napływ tych osób do Unii Europejskiej.

Współpraca w zakresie zwalczania terroryzmu

W Lyonie dyskutowano również o kwestiach związanych ze zwalczaniem terroryzmu oraz współpracą w zakresie bezpieczeństwa z państwami Sahelu (m.in. Senegalem, Mauretanią, Nigerią).

Poruszano problem możliwego powrotu do własnych państw lub innych krajów UE zagranicznych bojowników, którzy walczyli w szeregach Państwa Islamskiego. Z punktu widzenia bezpieczeństwa najważniejsze jest uniemożliwienie terrorystom infiltracji innych krajów lub znalezienia „bezpiecznej przystani” w regionie.

W dobie łatwego dostępu do Internetu, bardzo ważne jest zwalczanie terroryzmu w sieci. To właśnie Internet staje się narzędziem w rękach grup terrorystycznych. Używają go do komunikowania się i rekrutowania nowych członków. Dlatego tak ważne jest wypracowanie rozwiązań w kwestii zapobiegania rozpowszechnianiu treści terrorystycznych online.

Podczas szczytu w Lyonie minister Joachim Brudziński wziął również udział w spotkaniach bilateralnych.

W ramach spotkania Grupy G6 odbył się również pokaz francuskiego schematu działania na wypadek ataku terrorystycznego. Francuzi zaprezentowali współdziałanie służb podczas ataku aktywnego strzelca. Ćwiczenia obserwowało około 50 szefów Policji z całego świata.

 • Minister Joachim Brudziński z premierem Francji i francuskim ministrem spraw wewnętrznych.
  Szef MSWiA na spotkaniu ministrów Grupy G6 w Lyonie
 • Szczyt G6 w Lyonie z udziałem ministra Joachima Brudzińskiego.
  Szef MSWiA na spotkaniu ministrów Grupy G6 w Lyonie
 • Wspólne zdjęcie uczestników szczytu G6 w Lyonie.
  Szef MSWiA na spotkaniu ministrów Grupy G6 w Lyonie
 • Minister Joachim Brudziński na szczycie G6 we francuskim Lyonie.
  Szef MSWiA na spotkaniu ministrów Grupy G6 w Lyonie

Mapa serwisu