Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.10.2018

Szczelny system podatkowy to więcej pieniędzy dla samorządów

Wiceminister Paweł Szefernaker oraz wiceminister finansów Leszek Skiba podczas konferencji prasowej w Kancelarii Premiera.

- W efekcie działań związanych z koniunkturą i uszczelnieniem systemu podatkowego określone dodatkowe dochody, i to niemałe, otrzymują samorządy – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2019 roku, według wyliczeń Ministerstwa Finansów, samorządy otrzymają o 20 mld zł więcej niż w 2015 roku.

W latach 2008-2015 wzrost dochodów samorządów wyniósł zaledwie 9 mld zł. Obecnie dodatkowe środki umożliwiają redukcję zadłużenia samorządów, które wynosi 67 mld zł. Rok 2017 był kolejnym, w którym kwota długu generowana przez jednostki samorządu terytorialnego nie rosła. Co warte podkreślenia, 238 gmin zredukowało swoje zobowiązania wymagalne, w tym 152 jednostki spłaciły je całkowicie.

Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jest odpowiedzialny za współpracę z samorządami. - Wiele różnych działań wskazuje na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przyjazny samorządom – podkreśla wiceminister. Paweł Szefernaker regularnie uczestniczy w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. -  95% aktów prawnych, które podejmowane są przez komisję, przechodzi z poparciem strony samorządowej – podkreśla. 

Wiceminister zwrócił również uwagę na fakt, że w czasie trwającej kampanii samorządowej pojawiły się różne informacje związane ze współpracą rządu i samorządu. - Warto przedstawić fakty, które wskazują, że wiele informacji opisywanych w mediach ma niewiele wspólnego z rzeczywistością – podkreślił.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że rząd proponuje samorządom wiele programów związanych między innymi z budową infrastruktury drogowej lub obiektów sportowych. - Jeżeli były to zadania dodatkowe zlecane samorządom, to do obsługi tych programów przekazywane są środki finansowe – pokreślił wiceminister wskazując, że nie działo się tak w przeszłości.

Rząd dostrzega problemy samorządów, przyznał wiceminister Paweł Szefernaker, podając przykład rozwiązania problemu najbardziej zadłużonej gminy w Polsce. - Przypomnę, że rządowym projektem ustawy, dług zlikwidowanej gminy Ostrowice nie przejdzie od następnego roku na samorządy. To rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował takie rozwiązanie prawne – powiedział wiceminister. Zgodnie z nim zobowiązania przejmie wojewoda zachodniopomorski.

W konferencji dotyczącej współpracy rządu i samorządu wziął też udział Leszek Skiba, wiceminister finansów. – Owoce poprawy ściągalności podatków, ale też owoce wzrostu gospodarczego, dobrej polityki gospodarczej trafiają do samorządów – podkreślił.

  • Wiceminister Paweł Szefernaker podczas konferencji prasowej na tle biało-czerwonych flag.
    Szczelny system podatkowy to więcej pieniędzy dla samorządów fot. A. Mitura / MSWiA
  • Wiceszef MSWiA i wiceminister finansów przy mównicach.
    Szczelny system podatkowy to więcej pieniędzy dla samorządów fot. A. Mitura / MSWiA
  • Wiceministrowie wychodzący z sali po konferencji prasowej w Kancelarii Premiera.
    Szczelny system podatkowy to więcej pieniędzy dla samorządów fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu