Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.10.2018

Piąty posterunek Policji przywrócony w woj. zachodniopomorskim

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości przed nowym Posterunkiem Policji.

- Przywracamy dziś kolejny posterunek tam, gdzie obecność policjantów jest potrzebna i oczekiwana tak samo, jak w dużych miastach powiatowych i wojewódzkich - powiedział Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, podczas uroczystości otwarcia posterunku Policji w Dobrej (woj. zachodniopomorskie).

- Polska jest jedna – wszyscy obywatele, niezależnie od tego czy mieszkają w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie czy w Dobrej, mają takie same prawa, a obowiązkiem rządu jest zapewnienie wszystkim takiego samego poziomu bezpieczeństwa. Będziemy konsekwentnie przywracać obecność policjantów wśród obywateli, bo polska Policja ma służyć wszystkim Polakom - dodał szef MSWiA.

Posterunek w Dobrej jest 82 placówką przywróconą w Polsce przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i piątą w województwie zachodniopomorskim. Na początku 2015 roku posterunek ten został zastąpiony przez punkt przyjęć interesantów, ale samorządowcy i mieszkańcy w konsultacjach społecznych wskazali potrzebę jego odtworzenia.

Służbę w przywróconym posterunku będzie pełnić pięciu funkcjonariuszy. Koszt remontu i wyposażenia budynku to ponad 1 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z "Programu Modernizacji Służb Mundurowych 2017-2020".  Wydatki podległych formacji na realizację Programu Modernizacji w latach 2017-2020 wyniosą łącznie niemal 9,2 mld zł, z tego wydatki  Policji to 6 mld zł. W 2017 roku, w ramach Programu Modernizacji, Policja przeznaczyła 223 mln zł na 70 inwestycji (budowa nowych obiektów) oraz na modernizację 112 użytkowanych obiektów. Funkcjonariusze kupili również nowy sprzęt. Dzięki temu do dyspozycji mają między innymi tysiąc nowych pojazdów, 8 bezzałogowych statków powietrznych oraz nowoczesne wyposażenie osobiste. Koszt zakupów to 232 mln zł. Ważnym elementem Programu są podwyżki. Ponad 605 mln zł, a więc niemal 44 proc., zostało przeznaczonych na wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb.

- Nie można oszczędzać na bezpieczeństwie. Stąd decyzja rządu o wdrożeniu Programu Modernizacji. Służby, które mają zapewniać bezpieczeństwo, muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt. Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego dokłada także starań, żeby spełnić oczekiwania strony społecznej, mając na uwadze gospodarne i odpowiedzialne zarządzanie finansami publicznymi – zaznaczył szef MSWiA.

Podczas uroczystości szef MSWiA przekazał kluczyki do 13 radiowozów policjantom pionu ruchu drogowego z województwa zachodniopomorskiego. Pojazdy te zostały zakupione przez Komendę Główną Policji w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji”, realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej.

- Wszystkim funkcjonariuszom chcę podziękować z całego serca za służbę, za poświęcenie. Podziękować za to, że na co dzień dbacie o bezpieczeństwo w naszych „małych ojczyznach” - powiedział minister Joachim Brudziński.

 • Minister Joachim Brudziński przyjmuje meldunek o rozpoczęciu uroczystości.
  Piąty posterunek Policji przywrócony w woj. zachodniopomorskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Joachim Brudziński przekazuje klucz do nowo otwartego Posterunku Policji w Dobrej.
  Piąty posterunek Policji przywrócony w woj. zachodniopomorskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Joachim Brudziński przekazuje kluczyki do nowych radiowozów załodze Posterunku Policji w Dobrej.
  Piąty posterunek Policji przywrócony w woj. zachodniopomorskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Joachim Brudziński przemawia na uroczystości otwarcia Posterunku Policji w Dobrej.
  Piąty posterunek Policji przywrócony w woj. zachodniopomorskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Joachim Brudziński podczas przemówienia.
  Piąty posterunek Policji przywrócony w woj. zachodniopomorskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Uczestnicy uroczystości otwarcia Posterunku Policji w Dobrej.
  Piąty posterunek Policji przywrócony w woj. zachodniopomorskim fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu