Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.10.2018

Nowa Komenda Powiatowa PSP dla strażaków z Gryfic

- Obywatele Polski mają prawo do takiego samego poczucia bezpieczeństwa, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Zadaniem naszego rządu jest wyrównywać dysproporcje, które w ostatnich dziesięcioleciach powstały miedzy mieszkańcami dużych miast i małych ośrodków - powiedział Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.

Szef MSWiA zwrócił się także do zgromadzonych strażaków ochotników. - Nigdy nie dzielimy pracy, poświęcenia, służby druhów OSP i funkcjonariuszy PSP. Wasza współpraca, Wasza wspólna troska o życie, o dobytek Polaków jest tym, co Was łączy - powiedział.

Dotychczas wykorzystywane przez strażaków budynki są przestarzałe, nieergonomiczne i nie spełniają ich potrzeb. Dzięki środkom z rezerwy celowej i „Programu Modernizacji Służb Mundurowych” możliwe stało się zrealizowanie planów przygotowanych jeszcze w roku 2008. Szacunkowy koszt całkowity inwestycji wynosi 12 mln 851 tys. zł. Do roku 2020 powstanie kompleks o powierzchni użytkowej ponad 1 300 m2. W jego skład wejdą obiekty dla jednostki ratowniczo-gaśniczej, pomieszczenia gospodarcze, część przeznaczona dla powiatowych struktur zarządzania kryzysowego oraz wspinalnia i bieżnia przeznaczone do szkolenia strażaków. W roku 2018 komenda otrzymała 2 mln zł na kontynuację projektu i realizuje etap, który zakłada budowę siedziby oraz jednostki ratowniczo – gaśniczej. Ponadto na realizację inwestycji w ramach Programu Modernizacji zostały przesunięte dodatkowe środki w wysokości 2 mln 700 tys. zł. 

W ramach Programu formacje podległe MSWiA otrzymają w latach 2017-2020 łącznie niemal 9,2 mld złotych. Pieniądze te są wykorzystywane na  rozbudowę i modernizację infrastruktury, podwyżki wynagrodzeń oraz zakupy nowoczesnego sprzętu. - Chcę Was zapewnić, że Program Modernizacji to nie jest ostanie słowo, które powiedzieliśmy. Będziemy szukać dodatkowych środków – zapewnił szef MSWiA.

Joachim Brudziński życzył funkcjonariuszom PSP oraz druhom i druhnom z OSP szczęśliwych i bezpiecznych powrotów z akcji.

 • Dowódca uroczystości składa meldunek ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu.
  Nowa Komenda Powiatowa PSP dla strażaków z Gryfic fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Joachim Brudziński podpisuje akt erekcyjny pod budowę KP PSP w Gryficach.
  Nowa Komenda Powiatowa PSP dla strażaków z Gryfic fot. A. Mitura / MSWiA
 • Funkcjonariusz PSP trzymający tubę z podpisanym aktem erekcyjnym
  Nowa Komenda Powiatowa PSP dla strażaków z Gryfic fot. A. Mitura / MSWiA
 • Straż na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej PSP w Gryficach.
  Nowa Komenda Powiatowa PSP dla strażaków z Gryfic fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Joachim Brudziński przemawia na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę KP PSP w Gryficach.
  Nowa Komenda Powiatowa PSP dla strażaków z Gryfic fot. A. Mitura / MSWiA
 • Przemówienie Ministra Joachima Brudzińskiego.
  Nowa Komenda Powiatowa PSP dla strażaków z Gryfic fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu