Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.10.2018

Nowi studenci i oficerowie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Wiceminister Jarosław Zieliński przemawia podczas inauguracji roku akademickiego

Studenci oraz społeczność Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oficjalnie zainaugurowali dziś rok akademicki 2018/2019, zaś absolwenci Szkoły zostali mianowani na stopień podkomisarza. W uroczystościach wziął udział wiceminister Jarosław Zieliński.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie kształci m.in. na studiach informatycznych I stopnia, a także studiach I i II stopnia na kierunkach kryminologia i bezpieczeństwo wewnętrzne. W WSPol. studiuje co roku ok. 2300 osób. W tym roku studia I stopnia rozpoczęło ponad 900 studentów.

– Wybór tej uczelni to wielkie zobowiązanie. To nie tylko czas studiów, zdobycia dyplomów, ale także tego, co następuje później, czyli służby Polsce i bezpieczeństwu. Gratuluję serdecznie wszystkim, którzy podjęli decyzję o podjęciu nauki w Szczytnie. Chcecie Państwo zaangażować się na rzecz bezpieczeństwa obywateli i naszego państwa. To wielkie dzieło i  wartość – zaznaczył wiceminister Jarosław Zieliński podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego.

Wyższa Szkoła Policji przygotowuje m.in. do służby nowo przyjętych policjantów - na kursach co roku szkolonych jest ok. 6 tys. funkcjonariuszy. Słuchacze przechodzą m.in. szkolenia z zakresu taktyk i technik interwencji policyjnych, strzelania, obsługi policyjnego sprzętu łączności i policyjnych systemów informatycznych. To jedyna placówka w kraju, która kształci także kadry kierownicze Policji. Dziś do grona oficerów, którzy zasilą jej szeregi, dołączyło ponad dwustu policjantów (w tym 38 kobiet). Zostali oni mianowani na stopień podkomisarza Policji, czyli pierwszy stopień oficerski w korpusie Policji. Wiedzę, uzyskaną w trakcie kilkumiesięcznego kursu, wykorzystają w swoich jednostkach. O wartości pracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa innych i etosie polskiego policjanta przypomniał nowo mianowanym oficerom wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

- Dołączając do grona polskich oficerów stajecie się częścią elity polskiej Policji, bo oficerowie są i muszą być taką elitą. To są najlepsi z najlepszych. Oficer musi być przykładem i wzorem dla innych. Stoicie na straży prawa i porządku publicznego, na straży bezpieczeństwa obywateli i państwa. Reprezentujecie swoją formację o pięknych tradycjach, ale także reprezentujecie państwo – powiedział wiceminister.

Jarosław Zieliński wyraził przekonanie, że oficerowie mianowani w tak szczególnym roku 100-lecia odzyskania niepodległości, będą umacniać i rozwijać etos polskiego policjanta.

- Trzeba codzienną służbą wypełniać misję wobec Ojczyzny i trzeba być gotowym na wszystko. Wasza służba jest bardzo odpowiedzialna i niezwykle ważna, ale bywa też niebezpieczna. Dlatego tak wielkie uznanie macie w oczach społeczeństwa. Obywatele, Państwo, my wszyscy potrafimy być Wam wdzięczni i staramy się stwarzać Wam godne warunki służby – powiedział wiceszef MSWiA.  

Jarosław Zieliński pogratulował i podziękował funkcjonariuszom za ich postawę, profesjonalizm, standardy etyczne oraz patriotyzm. - Nie można dobrze służyć Polsce bez miłości do Ojczyzny. To podstawa Waszej służby i bycia dobrym policjantem – przypomniał wiceminister.

Mianowanym na stopień podkomisarza życzył satysfakcji z codziennej służby, kolejnych awansów oraz wsparcia ze strony najbliższych.  

 • Wiceminister Jarosław Zieliński przy stole prezydialnym na uroczystości w Szczytnie.
  Nowi studenci i oficerowie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wiceminister Jarosław Zieliński podczas swojego wystąpienia na ambonie.
  Nowi studenci i oficerowie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk przemawiający podczas inauguracji roku akademickiego w Szczytnie.
  Nowi studenci i oficerowie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Przegląd pododdziałów podczas promocji oficerskiej w Szczytnie z udziałem Jarosława Zielińskiego.
  Nowi studenci i oficerowie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego podczas uroczystości promocji oficerskiej w Szczytnie.
  Nowi studenci i oficerowie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wspólne zdjęcie Jarosława Zielińskiego z nowo promowanymi oficerami Policji.
  Nowi studenci i oficerowie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Mapa serwisu