Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.10.2018

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z rodzinami repatriantów

Wspólne zdjęcie premiera Mateusza Morawieckiego i wiceministra Krzysztofa Kozłowskiego z repatriantami.

- Wasi bliscy zawsze mieli Polskę w sercu. Ta spóźniona sprawiedliwość dziejowa musi być naprawiana. Dziękuję, że jesteście, że możemy razem tutaj żyć i budować Polskę - powiedział Premier Mateusz Morawiecki do repatriantów w ośrodku „Dom Polski” w Pułtusku. W spotkaniu uczestniczył wiceminister Krzysztof Kozłowski, Pełnomocnik Rządu do spraw Repatriacji.

Podczas spotkania Prezes Rady Ministrów wręczył akty poświadczenia obywatelstwa polskiego 21 repatriantom z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.

- Chcemy urządzać życie w Polsce tak, by było najlepsze dla wszystkich, sprawiedliwe i cieszymy się, że coraz bardziej takie się staje. Z pokorą patrzymy na to, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Wierzę w to, że z pomocą Państwa będziemy zmieniać Polskę – podkreślił Premier Mateusz Morawiecki.

Aktualnie w ośrodku „Dom Polski” w Pułtusku przebywa 21 rodzin repatriantów (61 osób, w tym 41 dorosłych i 20 dzieci). Kraje pochodzenia repatriantów to: Federacja Rosyjska (9 rodzin), Kazachstan (7 rodzin), Ukraina (4 rodziny) i Białoruś (1 rodzina).

W 2017 r. sprowadzono do Polski ponad 500 repatriantów

Repatriacja jest trwałym elementem polityki migracyjnej Polski i szczególną formą nabycia obywatelstwa naszego kraju. Osoba przybywająca do Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy RP.

Warunki uzyskania wizy repatriacyjnej zostały określone  w ustawie o repatriacji z 2001 r.  Regulacja adresowana jest przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia żyjących nadal w miejscach zesłań i deportacji tj. w azjatyckiej części dawnego ZSRR.

W 2017 r. sprowadzono do kraju 525 repatriantów. Natomiast od stycznia do września tego roku w Polsce w ramach repatriacji osiedliło się kolejnych 430 osób.

Dwie ścieżki przyjazdu repatriantów do kraju

W ramach repatriacji istnieją dwie ścieżki przyjazdu do Polski. Pierwszą możliwością jest skorzystanie z ośrodka adaptacyjnego na zaproszenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji. Pobyt w ośrodku trwa 90 dni i może być przedłużony przez Pełnomocnika o kolejne 90 dni. Jest to czas na aklimatyzację w Polsce i zakup lub wynajem mieszkania oraz znalezienie pracy. W ośrodku organizowane są zajęcia adaptacyjno-integracyjne. Repatrianci poznają historię, tradycję i polskie zwyczaje, a także uczestniczą w kursach języka polskiego i kursach zawodowych.

Zadaniem polskiego rządu jest ułatwienie startu w Polsce, głównie pod względem finansowym, osobom, które skorzystały z możliwości repatriacji. Dlatego rodzina dostaje wsparcie na zakup mieszkania lub dofinasowanie do wynajmu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie dofinansowanie wynosi 25 tys. zł na każdego członka rodziny repatrianta. W ostatniej nowelizacji ustawy te środki zostały zwiększone o dodatkowe 25 tys. zł na rodzinę. Aktualnie więc czteroosobowa rodzina otrzymuje wsparcie w kwocie 125 tys. zł. Jeśli rodzina nie zdecyduje się na zakup mieszkania, rząd dofinansuje jego wynajem.

Drugą możliwością przyjazdu do Polski jest skorzystanie z zaproszenia wystosowanego przez gminę. W tym przypadku samorząd zapewnia rodzinie w pełni wyposażone mieszkanie (korzystając m.in. ze wsparcia finansowego ze środków rządowych).

Niezależnie od tego, z której możliwości repatrianci skorzystają, wszystkim przysługuje wsparcie np. w postaci dofinasowania wyprawki szkolnej dla dziecka czy zrefundowania kosztów szkolenia zawodowego, tak aby wejść na polski rynek pracy. Również pracodawcy tworzący miejsca pracy dla repatriantów otrzymują z budżetu państwa zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.

  • Premier Mateusz Morawiecki wręcza akty potwierdzające obywatelstwo polskie repatriantom.
    Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z rodzinami repatriantów fot. Adam Guz / KPRM
  • Premier Mateusz Morawiecki wręczający akt potwierdzający polskie obywatelstwo starszej repatriantce.
    Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z rodzinami repatriantów fot. Adam Guz / KPRM
  • Pan premier wręczający akt potwierdzający obywatelstwo polskie rodzinie repatriantów.
    Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z rodzinami repatriantów fot. Adam Guz / KPRM

Mapa serwisu