Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.10.2018

MSWiA gotowe do zawarcia porozumienia ze stroną związkową

- Jesteśmy gotowi w każdej chwili podpisać porozumienie ze związkami zawodowymi służb mundurowych. Podtrzymujemy wszystkie wcześniejsze propozycje przedstawione stronie społecznej – podkreślił wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński podczas wtorkowego (23 października br.) spotkania ze związkowcami. Wśród propozycji MSWiA są m.in. dodatkowe podwyżki i płatne w 100 proc. nadgodziny.

Dzisiejsze spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze. Przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych poinformowali, że przedstawiony projekt porozumienia zostanie skonsultowany z zarządami związków poszczególnych formacji.

Przypominamy, że porozumienia z MSWiA podpisały już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji (26 września br.) oraz Związek Zawodowy Pracowników Policji (28 września br.).

Podstawowym celem MSWiA było i jest zapewnienie funkcjonariuszom jak najlepszych warunków służby. W ramach toczących się rozmów ze stroną związkową, szef MSWiA zawsze zaznaczał, że robi wszystko, by postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe udało się pogodzić. Propozycje MSWiA są efektem tych rozmów.

Dodatkowe 253 zł podwyżki w przyszłym roku

Podczas rozmów z resortem związki zawodowe zgłaszały, że w służbach jest oczekiwanie dodatkowych podwyżek w 2019 r. MSWiA stoi na stanowisku, że funkcjonariusze za swoją trudną i odpowiedzialną służbę powinni być godnie wynagradzani.

Niestety w służbach mamy do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami m.in. w kwestii wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Od 2016 r. Rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie podnosi uposażenia funkcjonariuszy, a także wynagrodzenia pracowników cywilnych służb.

Przypominamy, że wszyscy funkcjonariusze służb podległych MSWiA, a także pracownicy cywilni tych służb otrzymali podwyżki od 1 stycznia 2016 r. Wtedy uposażenia funkcjonariuszy wzrosły o 202 zł, a wynagrodzenia pracowników cywilnych o 154 zł. Także od 1 stycznia 2017 r. uposażenie funkcjonariuszy wzrosło średnio o 253 zł, a pensje pracowników cywilnych przeciętnie o 250 zł.

Warto zaznaczyć, że od 1 maja tego roku kolejne podwyżki otrzymało dodatkowo ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy SOP. Wzrost uposażenia obejmował najmniej zarabiających funkcjonariuszy. Na ten cel przeznaczono 150 mln zł.

Od 1 stycznia 2019 r. w ramach podwyżek z Programu Modernizacji Służb Mundurowych policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze SOP otrzymają średnio o 309 zł podwyżki na etat, a pracownicy cywilni o 300 zł.

MSWiA proponuje kolejne podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od 1 lipca 2019 r. - przeciętnie o 253 zł na etat.

W ramach wcześniej podpisanych porozumień, pracownicy cywilni również otrzymają dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł od 1 lipca 2019 r.

Oznacza to, że dzięki sukcesywnie wprowadzanym podwyżkom uposażeń, w lipcu 2019 r. funkcjonariusze będą zarabiać średnio (wraz z nagrodą roczną) o około 1 100 zł więcej niż w 2015 r., a pracownicy cywilni o około 1 000 zł (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym).

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że od 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstępują do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym będzie przysługiwała emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Muszą być spełnione łącznie te dwa warunki.

Propozycja MSWiA polega na rezygnacji z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy

Kolejna przedstawiona związkom zawodowym propozycja MSWiA dotyczy rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby tzw. nadgodziny wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

MSWiA proponuje, aby od 1 lipca 2019 r. wprowadzić odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Zastosowane byłyby 6-miesięczne okresy rozliczania nadgodzin.

30 dni zwolnienia lekarskiego płatne w 100%

Od 1 czerwca 2014 r. wynagrodzenie za czas choroby zostało ujednolicone i funkcjonariusze na L4 otrzymują 80 proc. uposażenia, tak jak wszyscy inni pracownicy.

Związkowcy postulowali, aby w ciągu roku w 100 proc. było płatne do 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy. Natomiast za czas choroby powyżej 30 dni funkcjonariusz otrzymywałby 80 proc. uposażenia.

MSWiA proponuje, aby 100 proc. uposażenie za czas choroby otrzymywali funkcjonariusze z tzw. pierwszej linii, którzy na co dzień pełniąc służbę ryzykują swoim zdrowiem i życiem.

Mapa serwisu