Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.10.2018

O ochronie dziedzictwa narodowego w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Wiceminister Jarosław Zieliński podczas konferencji w Sejmie.

- Trzeba myśleć szeroko o Policji w kategoriach odnoszących się do jej służby Ojczyźnie i obywatelom. Szczególnym wymiarem tej służby jest ochrona kultury i dziedzictwa narodowego - powiedział wiceminister Jarosław Zieliński, podczas otwarcia konferencji „Policja w służbie dla Ojczyzny”, która w czwartek (25 października br.) odbyła się w Sejmie.

Podczas dyskusji zaprezentowane zostały działania podejmowane przez Policję oraz inne instytucje na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

- Dziedzictwo kulturowe odgrywa wielką rolę w kształtowaniu Ojczyzny. Bez dorobku kultury i bez świadomości historii, nie byłoby łatwo mówić o tożsamości narodowej. Należy chronić dobra kultury, co wymaga współpracy wielu służb – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

W skali roku Policja realizuje kilkadziesiąt spraw związanych z kradzieżą zabytków archeologicznych. Jak wskazują funkcjonariusze najczęściej spotykanym zagrożeniem dla zabytków są m.in.: kradzieże, przypadki wandalizmu czy niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczenie.

Policja chce ograniczyć takie przypadki i prowadzi współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą. Uczestniczy też w kampaniach informacyjnych związanych z tym tematem. W ostatnich latach funkcjonariusze podjęli działania, które miały doprowadzić do właściwego zabezpieczenia tych obiektów, które są elementem dziedzictwa kulturowego.

Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoje referaty przedstawili historycy, przedstawiciele Policji, prokuratury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • Uczestnicy konferencji pod tytułem "Policja w służbie dla Ojczyzny" siedzący przy stole.
    O ochronie dziedzictwa narodowego w 100. rocznicę odzyskania niepodległości fot. A. Mitura / MSWiA
  • Wiceminister Jarosław Zieliński podczas swojej wypowiedzi w trakcie konferencji w Sejmie z funkcjonariuszami Policji.
    O ochronie dziedzictwa narodowego w 100. rocznicę odzyskania niepodległości fot. A. Mitura / MSWiA
  • Funkcjonariusze Policji uczestniczący w konferencji.
    O ochronie dziedzictwa narodowego w 100. rocznicę odzyskania niepodległości fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu