Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.10.2018

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wiceminister Paweł Szefernaker przemawiający podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na tle biało-czerwonych flag.

- Gratuluję wszystkim, którzy uzyskali mandat od swoich społeczności lokalnych i dziękuję za sprawne przeprowadzenie wyborów – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker podczas pierwszego po wyborach samorządowych posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wiceszef MSWiA przewodniczył październikowemu posiedzeniu wspólnie z Edmundem Kaczmarkiem, starostą jędrzejowskim, reprezentującym Związek Powiatów Polskich.

Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała 25 projektów aktów prawnych. Wśród nich był m. in. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Uzgodniono również projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim.

Następne posiedzenie komisji odbędzie się 28 listopada br.

  • Wiceminister Paweł Szefernaker przemawiający podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na tle biało-czerwonych flag.
    Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
  • Prezydium posiedzenia z wypowiadającym się wiceministrem Pawłem Szefernakerem.
    Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
  • Uczestnicy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego siedzący przy stołach.
    Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu