Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.11.2018

Będą nowe legitymacje służbowe dla policjantów

Z końcem roku mija termin ważności dotychczasowych legitymacji służbowych policjantów. Dlatego MSWiA przygotowało i przekazało do konsultacji międzyresortowych projekt rozporządzenia zmieniającego wzór legitymacji. Nowe legitymacje będą dokumentami lepiej zabezpieczonymi przed fałszerstwem. Policjanci będą się nimi posługiwali od 1 stycznia 2019 r.

Ostatnia zmiana wzoru legitymacji służbowych policjantów miała miejsce w 2015 r. Co cztery lata Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji określa rozporządzeniem nowe wytyczne dotyczące legitymacji. Chodzi głównie o wprowadzanie nowych zabezpieczeń, tak aby utrudnić fałszowanie identyfikatorów przez oszustów. Nowe legitymacje będą także bardziej czytelne i rozpoznawalne dla każdego obywatela, który będzie mieć styczność z funkcjonariuszami Policji.

Nowa legitymacja zachowa dotychczasowe rozmiary, identyczne z rozmiarami dowodu osobistego. Najbardziej dostrzegalna zmiana w porównaniu do poprzedniej wersji, to przeniesienie napisu "POLICJA" w górną część dokumentu, umieszczenie obok niego wizerunku orła i dopisanie poniżej odpowiedniej jednostki organizacyjnej Policji. Co istotne - na awersie znajdziemy numer legitymacji policyjnej oraz większe w stosunku do poprzedniego zdjęcie funkcjonariusza. Znacznie poprawi to jego identyfikację w momencie okazania dokumentu.

Bez zmian pozostają takie elementy jak imię i nazwisko policjanta, jego numer identyfikacyjny oraz stopień służbowy. Na awersie pozostanie również gwiazda policyjna i data ważności legitymacji, określona tym razem na dzień 31 grudnia 2022 r. Na odwrocie identyfikator będzie posiadał - tak jak dotychczas - m.in. poziomy napis "POLICJA" oraz nazwę organu wydającego legitymację.

Projekt rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowych policjantów został przekazany przez MSWiA do uzgodnień międzyresortowych. Nowe legitymacje, ważne od 1 stycznia 2019 r., otrzymają wszyscy policjanci w Polsce.

Mapa serwisu