Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.11.2018

Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe

Wspólne zdjęcie uczestników polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych w Pradze.

W czwartek, 15 listopada, w Pradze odbyły się polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe, którym przewodniczyli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Premier Republiki Czeskiej Andrej Babiš. Przedstawiciele obu rządów omówili zagadnienia dotyczące współpracy obu państw. W rozmowach wzięła udział m.in. wiceminister Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w MSWiA. Była to piąta edycja konsultacji. Ostatnie odbyły się w Warszawie 8 kwietnia 2016 r.

Oprócz premierów Polski i Czech, w konsultacjach wzięli udział także szefowie resortów obu rządów. Ze strony polskiej byli to ministrowie spraw zagranicznych, rolnictwa i rozwoju wsi, infrastruktury, środowiska, inwestycji i rozwoju, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a także wiceministrowie energii oraz przedsiębiorczości i technologii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowała wiceminister Renata Szczęch.

Podczas wspólnej konferencji z premierem Czech, szef polskiego rządu powiedział, że w ramach konsultacji omówiono m.in. kwestie dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska i rolnictwa. Poruszono także sprawy wieloletnich ram finansowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, pakietu mobilności i polityki migracyjnej. Premier zauważył, że dla obu państw ważna jest współpraca w obszarze bezpieczeństwa energetycznego – oba kraje są także dla siebie kluczowymi partnerami handlowymi. 

Odnosząc się do spraw związanych z polityką migracyjną, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zarówno dla Polski, jak i Czech, najbardziej efektywnymi działaniami są te, które ograniczają przyczyny migracji.

W ramach konsultacji wiceminister Renata Szczęch spotkała się z Jakubem Kulhánkiem, zastępcą Ministra Spraw Wewnętrznych Czech. Poruszono m.in. temat współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny w obu krajach.

  • Premier Polski i Premier Czech witający wiceminister Renatę Szczęch.
    Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe fot. Adam Guz / KPRM
  • Konsultacje międzyrządowe wiceminister Renaty Szczęch ze swoim czeskim odpowiednikiem.
    Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe fot. Adam Guz / KPRM
  • Wspólne zdjęcie uczestników polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych w Pradze.
    Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe fot. Adam Guz / KPRM

Mapa serwisu