Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.11.2018

Posterunek Policji wrócił do Ostrowic

Minister Joachim Brudziński podczas przemówienia pod nowo otwartym Posterunkiem Policji w Ostrowicach.

- Dzisiaj polska Policja wraca do Ostrowic, żeby służyć mieszkańcom  - zapewnił minister Joachim Brudziński, który wspólnie z wiceministrem Pawłem Szefernakerem wziął udział w otwarciu posterunku Policji w Ostrowicach w województwie zachodniopomorskim.

W województwie zachodniopomorskim to szósta taka jednostka, która rozpoczęła pracę w przeciągu ostatnich trzech lat. - Polska jest jedna i takie działania podejmujemy też w innych regionach kraju – podkreślił minister. Do tej pory we wszystkich województwach odtworzonych zostało 91 posterunków Policji.

Siedziba posterunku znajduje się w budynku urzędu gminy i spełnia wszystkie standardy, jakie powinny być zachowane w obiektach Policji. Przed otwarciem w pomieszczeniach przeprowadzony został remont. Każde z nich zostało  wyposażone w niezbędny sprzęt. Charakterystyczna elewacja, wykonana zgodnie ze standardami obowiązującymi w Policji, pozwoli na łatwe zlokalizowanie posterunku. W budynku, jak i na zewnątrz, zainstalowany zostanie monitoring.

Środki na remont budynku pochodzą z Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Całkowita wartość inwestycji to prawie 774 tys. zł. Służbę na posterunku pełnić będzie 5 funkcjonariuszy. - Mieszkańcy Ostrowic są bezpieczni dlatego, że ich bezpieczeństwa będą strzegli obecni tutaj funkcjonariusze. Dziękuję za to, że włączacie się w tą wyjątkową służbę na rzecz mieszkańców – powiedział Joachim Brudziński.

Poprzedni posterunek Policji w Ostrowicach został zlikwidowany w 2000 r.

Porozumienie ze stroną społeczną

Minister przypomniał, że ostatnio udało się zakończyć negocjacje ze stroną społeczną. Podpisanie porozumienia zakończyło protest służb mundurowych. Zgodnie z treścią dokumentu funkcjonariusze otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł podwyżki. Kolejny wzrost wysokości uposażeń o 500 zł nastąpi od 1 stycznia 2020 r.

Zrealizowany zostanie też postulat dotyczący nadgodzin. Od 1 lipca 2019 roku zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 procent stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Porozumienie przewiduje rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat przez funkcjonariuszy, którzy chcą przejść na emeryturę. Teraz jedynym wymogiem będzie co najmniej 25 lat służby. Przygotowane zostanie też rozwiązanie umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych funkcjonariuszom, którzy nabyli prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby. Pozwoli to zatrzymać mundurowych z największym doświadczeniem.

Kompleksowe rozwiązania dla służb

Aktualnie MSWiA realizuje Program Modernizacji Służb Mundurowych. Formacje podległe MSWiA otrzymają z niego łącznie niemal 9,2 mld złotych. Pieniądze przeznaczone są na sprzęt, budowę i rozwój infrastruktury oraz wzrost uposażeń. Z tych środków na terenie województwa zachodniopomorskiego powstaje m.in nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie czy Komendy Powiatowej PSP Gryficach.

Obecny rząd o służbach myśli długofalowo. Dlatego już teraz rozpoczynają się prace nad „następcą” Programu Modernizacji Służb Mundurowych, w którym nacisk będzie położony na kapitał ludzki. Nowy instrument finansowy przewidziany jest na lata 2021-2024. W jego opracowaniu wezmą udział członkowie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Specustawa dla Ostrowic

- Mieszkańcom Ostrowic chciałbym życzyć, żeby w najbliższym czasie z podniesioną głową, bez zbędnych długów gminy, patrzyli pozytywnie w przyszłość, współpracując w nowych lokalnych społecznościach z nowymi władzami w Drawsku Pomorskim i Złocieńcu – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker, w kontekście zmian czekających mieszkańców.

Od nowego roku gmina Ostrowice zostanie zniesiona rozporządzeniem Rady Ministrów, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do ustalonych sąsiednich dwóch gmin. Powodem jest zadłużenie Ostrowic, które na koniec 2016 r. wynosiło prawie 361 proc. planowanych dochodów, a na koniec 2017 r. ponad 437 proc. Jest to najbardziej zadłużony samorząd w Polsce. Żeby rozwiązać tę sytuację MSWiA przygotowało specjalną ustawę. Zakłada ona, że  mienie Ostrowic przejdzie do gmin: Drawsko Pomorskie i Złocieniec. 

Zgodnie z zapisami ustawy samorządy nie zostaną obarczone jej długami, czyli nie będą ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wierzyciele będą zgłaszali swoje wierzytelności wojewodzie zachodniopomorskiemu, który będzie analizował i weryfikował te zgłoszenia. W przypadku negatywnej weryfikacji wierzyciele będą mogli skierować sprawę do sądu. Skarb Państwa będzie w tej sprawie reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

- Nie ma zgody rządu, by dopuszczać do takich sytuacji jak w Ostrowicach. Dlatego MSWiA będzie przygotowywało takie przepisy, które nie pozwolą, by podobne przypadki miały miejsce w przyszłości – zapowiedział wiceminister Paweł Szefernaker.

 • Minister Joachim Brudziński przyjmujący meldunek o rozpoczęciu uroczystości od funkcjonariusza Policji.
  Posterunek Policji wrócił do Ostrowic fot. A. Mitura / MSWiA
 • Joachim Brudziński przekazuje klucz do otwartego Posterunku Policji w Ostrowicach.
  Posterunek Policji wrócił do Ostrowic fot. A. Mitura / MSWiA
 • Szef MSWiA podczas przemówienia przed otwartym Posterunkiem Policji w Ostrowicach.
  Posterunek Policji wrócił do Ostrowic fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wystąpienie wiceministra Pawła Szefernakera na uroczystości w Ostrowicach.
  Posterunek Policji wrócił do Ostrowic fot. A. Mitura / MSWiA
 • Wspólne zdjęcie ministra Joachima Brudzińskiego i wiceministra Pawła Szefernakera z uczestnikami uroczystości.
  Posterunek Policji wrócił do Ostrowic fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Joachim Brudziński we wnętrzu nowo otwartego Posterunku Policji w Ostrowicach.
  Posterunek Policji wrócił do Ostrowic fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu