Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.11.2018

Polska nie poprze porozumienia Global Compact

Decyzja o tym, że Polska nie poprze porozumienia zapadła podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. Jak zaznaczył minister Joachim Brudziński podczas październikowej konferencji G6 w Lyonie, projekt porozumienia GCM nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Polski. Może również stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji. Porozumienie jest sprzeczne z priorytetami polskiego rządu, którymi są bezpieczeństwo polskich obywateli i utrzymanie kontroli nad przepływami migracyjnymi.

Porozumienie nie spełnia postulatów Polski w zakresie potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej. Tym samym Polska nie poprze porozumienia podczas międzynarodowej konferencji w sprawie przyjęcia tego dokumentu (zaplanowanej w Marrakeszu w dniach 10-11 grudnia 2018 r.), a także w trakcie późniejszego głosowania podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Zdaniem Polski dla osób dotkniętych konfliktami wojennymi najskuteczniejsza jest pomoc na miejscu. Właśnie dlatego rząd kieruje pomoc humanitarną głównie do Syrii i Iraku. Rząd RP z każdym rokiem zwiększa środki finansowe na pomoc humanitarną i rozwojową. W 2017 r. sama pomoc humanitarna była sześciokrotnie większa niż w 2015 r. i wynosiła 174 mln zł. Razem  z pomocą rozwojową suma ta wyniosła 2,5 mld zł. Ta strategia jest konsekwentnie realizowana również w 2018 r. - pomoc ukierunkowana na działania u źródła stanowi realne wsparcie zarówno dla migrantów, jak i dla państw pochodzenia i tranzytu.

Z porozumienia Global Compact, oprócz Polski, wycofały się m.in. Austria, sprawująca obecnie Prezydencję w Radzie UE, Węgry, Czechy oraz USA.

Mapa serwisu