Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.11.2018

Komunikat MSWiA ws. kontroli w Suwałkach

Minister Joachim Brudziński zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komendanta Głównego Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Szef MSWiA polecił gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi zapoznanie kadry kierowniczej Policji z wnioskami płynącymi z kontroli.

Podstawowym zadaniem polskich policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Wypełniając swój ustawowy obowiązek, Policja zawsze stoi na straży prawa, wobec którego wszyscy są równi. Policja jest apolityczna i ma swoje zadania, które jest zobowiązana wykonywać. Komendant Główny Policji zapowiedział, że sytuacje, w których przełożeni zlecają policjantom jakiekolwiek działania niewynikające z zadań Policji są niedopuszczalnie.

Chodzi zwłaszcza o działania wykraczające poza ustawowe obowiązki Policji w kontaktach oraz współpracy z osobami pełniącymi funkcje publiczne, takimi jak parlamentarzyści, czy samorządowcy wszelkich szczebli i różnych opcji politycznych. Wobec przełożonych wydających funkcjonariuszom polecenia wykraczające poza ustawowe obowiązki Policji będą wyciągane konsekwencje służbowe.

Mapa serwisu