Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.11.2018

Utrudnienia w przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej

Na przejściach granicznych z Ukrainą, z powodu blokad dróg dojazdowych po ukraińskiej stronie, występują utrudnienia w odprawach oraz w ruchu po przekroczeniu granicy. W związku z tym minister Joachim Brudziński na bieżąco otrzymuje informacje od szefów służb podległych MSWiA i wojewodów o aktualnej sytuacji. 

W poniedziałek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem było omówienie sytuacji na przejściach granicznych z Ukrainą. Ustalono, że Straż Pożarna współpracować będzie z Bieszczadzkim Oddziałem SG oraz zarządcą drogi i zajmie się dystrybucją ciepłych napojów w rejonie tworzenia się kolejek. Straż Pożarna rozstawiła także ogrzewane namioty na Miejscu Obsługi Podróżnych w Chotyńcu dla pasażerów autobusów oczekujących na odprawę.

Zarządcy dróg informują o utrudnieniach na przejściach granicznych za pomocą tablic zmiennej treści. Planowane jest przekazywanie takiej informacji również poza województwem podkarpackim np. na terenie województwa małopolskiego. Informacja o aktualnych utrudnieniach przekazywana jest od wczoraj również za pomocą aplikacji RSO oraz przez CB Radio. Postanowiono również nawiązać kontakt ze Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, aby informowali przewoźników o sytuacji na przejściach granicznych.

Na przejściu granicznym w Korczowej zorganizowano miejsce do ogrzania się i odpoczynku, gdzie dostępne są automaty z ciepłymi napojami oraz toalety. Funkcjonariusze Straży Granicznej informują podróżnych oczekujących w kolejce o możliwości skorzystania z wyznaczonego miejsca.

Komunikaty dla podróżnych

Utrudnienia dla podróżnych dotyczą następujących przejść granicznych z Ukrainą: Korczowa – Krakowiec, Budomierz – Hruszew, Medyka – Szeginie (województwo podlaskie) oraz w Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem (województwo lubelskie).

Wstrzymywanie odpraw granicznych po stronie ukraińskiej spowodowane jest trwającymi na Ukrainie blokadami dróg dojazdowych do przejść granicznych. Blokady związane są ze zmianą przepisów celno-skarbowych na Ukrainie.

Informacje o aktualnej sytuacji podawane są na bieżąco na stronach internetowych oddziałów Straży Granicznej www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl (dla przejść w woj. podkarpackim) oraz www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl (dla przejść w woj. lubelskim).

Mapa serwisu