Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.11.2018

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wiceminister Paweł Szefernaker współprzewodniczący posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego siedząc przy stole na tle biało-czerwonych flag.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker wraz z Edmundem Kaczmarkiem, starostą powiatu jędrzejowskiego reprezentującym Związek Powiatów Polskich, współprzewodniczył listopadowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała ponad 30 projektów aktów prawnych. Wśród nich był m. in. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych. Uzgodniono również projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta autorstwa Ministerstwa Zdrowia oraz projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Następne posiedzenie komisji odbędzie się 19 grudnia br.

  • Wiceminister Paweł Szefernaker podczas wypowiedzi siedząc przy stole.
    Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
  • Uczestnicy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
    Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA
  • Uczestnicy posiedzenia w trakcie wypowiedzi.
    Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu