Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.12.2018

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Razem bezpieczniej”

Można już składać wnioski do kolejnej edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. W 2019 roku na realizację programu zarezerwowano kwotę aż 6 milionów złotych.

W 2019 roku w programie wyszczególniono 4 obszary (cele), w ramach których zostaną przyznane dofinansowania. Na projekty związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, MSWiA przeznaczyło łącznie milion złotych. W tym obszarze może zostać dofinansowana m.in. budowa miasteczek ruchu drogowego. Taką samą kwotę przeznaczono na  przeciwdziałanie zjawiskom patologii / ochronę dzieci i młodzieży. W ramach tego celu MSWiA chce wesprzeć m.in. przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży. Również milion złotych zarezerwowano na projekty edukacji dla bezpieczeństwa, poruszające tematykę bezpieczeństwa nad wodą i w górach oraz uświadamiające zagrożenia korzystania z telefonów komórkowych. Najwięcej – łączną kwotę 3 milionów złotych – zarezerwowano na bezpieczeństwo przejść dla pieszych. W tym zakresie na dofinansowanie mogą liczyć projekty związane z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” jest największym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym w Polsce. Program jest kierowany do społeczności lokalnych, które najlepiej wiedzą, z jakimi zagrożeniami mają do czynienia w najbliższej okolicy. Realizacja projektów nie tylko ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa, ale również integruje mieszkańców, którzy działają w lokalnych organizacjach. Wnioski o dofinansowanie mogą składać również samorządy.

Pierwszy etap naboru projektów (etap wojewódzki) odbywa się w terminach wskazanych przez właściwych wojewodów. Wszystkie informacje szczegółowe oraz komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia można pobrać ze strony: https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/procedura/procedury-wnioski-i-ins-3/4207,Procedury-wnioski-karty-ocenne-i-instrukcje-0392019-dofinansowanie-projektow-lok.html

Mapa serwisu