Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.12.2018

Minister Joachim Brudziński na Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Wspólne zdjęcie uczestników posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych JHA w Brukseli.

W trakcie Rady ds. Wymiaru  Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) w Brukseli poruszono m.in. temat zmian w działaniu Agencji Frontex. Wśród uczestników posiedzenia byli minister Joachim Brudziński oraz wiceminister Krzysztof Kozłowski.

Podczas Rady JHA, której posiedzenie odbyło się 6 grudnia br., unijni ministrowie spraw wewnętrznych ustalili, że Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) uzyska nowe uprawnienia dotyczące pomocy udzielanej poszczególnym państwom w zakresie walki z nielegalną migracją.

Minister Joachim Brudziński powiedział, że zwiększenie uprawnień Agencji, w odniesieniu do działań związanych z powrotami i działań agencji w państwach trzecich, może znacząco przyczynić się do ogólnej poprawy bezpieczeństwa państw. Pozwoli też na ograniczenia presji migracyjnej na granicach zewnętrznych UE. Szef MSWiA zaznaczył jednak, że nasz kraj nie wyraża zgody na przyjęcie wszystkich propozycji dotyczących przyszłych uprawnień Frontexu. Polska sprzeciwia się próbom przenoszenia kompetencji państw narodowych na ponadnarodową agencję - Zadania wykonywane na terytorium państw członkowskich powinny być realizowane za zgodą państwa goszczącego – powiedział minister Joachim Brudziński. Zmiany w funkcjonowaniu Frontexu należy wprowadzać stopniowo, zgodnie z mapą drogową, którą powinien przyjąć zarząd Agencji. Zapewni to możliwość dostosowania zasobów ludzkich oraz systemu zarządzania do obecnych i przyszłych zagrożeń, potrzeb i zadań – dodał.

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady JHA ministrowie omówili także kwestie zmian w tzw. dyrektywie powrotowej (dotyczącej procedur stosowanych wobec osób nielegalnie przebywających na terytorium UE). Celem zmian jest zwiększenie skuteczności procedury. Polska od początku popiera kierunek zaproponowanych zmian – w szczególności tych pozwalających na ustanowienia przyspieszonej procedury granicznej. Miałaby ona zastosowanie wobec osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone w trakcie azylowych procedur granicznych.

Szefowie resortów spraw wewnętrznych poruszyli także kwestie rozporządzenia o zapobieganiu rozpowszechniania treści terrorystycznych w internecie. Zdaniem Polski konieczne jest kompleksowe podejście uwzględniające odpowiednią równowagę między zapewnieniem bezpieczeństwa a prawami podstawowymi. Jak zaznaczył minister Joachim Brudziński, Polska ma zastrzeżenia do obecnej wersji projektu rozporządzenia i uważa, że potrzeba więcej czasu na szczegółową analizę projektu w ramach prac eksperckich. - Należy ocenić czy powinno się stosować takie samo podejście do globalnych koncernów, jak do małych firm – powiedział szef MSWiA. Jak dodał, przykładem niejasności w rozporządzeniu o zapobieganiu rozpowszechniania treści terrorystycznych w Internecie jest definicja dostawcy usług hostingowych, w której mieści się potencjalnie wiele podmiotów. Brakuje precyzyjnej definicji treści terrorystycznych.

  • Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych JHA w Brukseli.
    Minister Joachim Brudziński na Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • Minister Joachim Brudziński podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych JHA w Brukseli.
    Minister Joachim Brudziński na Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • Wspólne zdjęcie uczestników posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych JHA w Brukseli.
    Minister Joachim Brudziński na Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Mapa serwisu