Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.12.2018

Związki zawodowe zaproszone do rozmów nad programem rozwoju służb

Wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych. Podczas rozmów podkreślono m.in., że strona społeczna reprezentująca pracowników cywilnych zostanie zaproszona do prac nad programem rozwoju służb.

- Chcemy opracować program rozwoju, w którym mocno zaakcentowane będą kwestie kapitału ludzkiego, w tym podwyżek. Prosimy o udział w pracach nad tym programem przedstawicieli wszystkich związków zawodowych – powiedział Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA.

Planowany od 2021 roku program rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa będzie kontynuacją obecnego Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

Podczas spotkań wiceminister Jarosław Zieliński zapewnił, że wszystkie związki zawodowe traktowane są w jednakowy sposób. Zadeklarował chęć pozytywnego rozpatrzenia postulatów zgłoszonych przez przedstawicieli związków zawodowych.

- Stanowisko MSWiA jest pozytywne w stosunku do zwiększenia wynagrodzeń pracowników służb, jednakże zależy to od sytuacji budżetowej. Pracownicy w służbach spełniają ważną rolę. Wynagrodzenia w służbach to efekt wieloletnich zaniedbań, które trudno jest w szybkim czasie zlikwidować. Będziemy zabiegać o to, żeby te nierówności były wyrównywane  – zapewnił wiceszef MSWiA.

Przedstawiciele związków zawodowych potwierdzili, że kierunek zmian realizowany w służbach mundurowych jest właściwy i powinien być kontynuowany także w odniesieniu do pracowników cywilnych. Uposażenia pracowników cywilnych wzrosną w przyszłym roku dwukrotnie: od 1 stycznia oraz od 1 lipca, łącznie o 550 zł brutto.

W spotkaniach wzięli udział m.in. Pani Beata Kalicka - Przewodnicząca ZZ Pracowników MSWiA, Pani Iwona Adamczyk-Rosinka – Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych, Pan Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Pan Jerzy Szwed – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego NZZ Policji, Pani Małgorzata Lewicka – NSZZ Pracowników Policji, Pani Lucyna Jaworska-Wojtas - NSZZ Pracowników Policji, Pani Danuta Hus – ZZ Pracowników Policji, Pani Joanna Stec-Trzpil - ZZ Pracowników Policji, Pan Czesław Piątkowski – OZZ Pracowników Administracji Rządowej, Pani Marzena Rosłon – OZZ Pracowników Administracji Rządowej, Pan Grzegorz Szczepanek – OZZ Pracowników Administracji Rządowej oraz Pan Edward Zaremba – Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych.

Mapa serwisu