Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.09.2001

Sprawozdanie z likwidacji majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii RobotniczejUwaga!
Książka dostępna jest w formacie pdf.
Ze względu na objętość tekstu (837 stron) wielkość pliku przekracza 69 MB.

Do przeglądania dokumentów pdf należy używać programu Acrobat Reader dostępnego m.in. na stronie producenta.


spis treści
60 KB
Spis treści

Przedmowa


część I
297 KB
Część I
Rozdział I - Prace Komisji Rządowej
Rozdział II - Losy ustawy o przejęciu majątku b. PZPR
 1. Prace ustawodawcze
 2. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 1992 r.
 3. Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 1996 r.
 4. Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Rozdział III - Realizacja ustawy
Rozdział IV - Działalność gospodarcza PZPR
Rozdział V - PZPR, a majątek RSW "Prasa - Książka - Ruch"

 1. Charakterystyka RSW
 2. Geneza
 3. Struktura własnościowa
 4. RSW zapleczem finansowym PZPR
 5. Działanie władz RSW
 6. Spółki RSW

Rozdział VI - Majątek PZPR

 1. Nieruchomości
 2. Rzeczy ruchome
 3. Środki pieniężne
 4. Składki członkowskie
 5. Pożyczka moskiewska

załączniki część I
56 MB
Załączniki (do części pierwszej)

część II
52 KB
Część II
Notatki z Archiwum Akt Nowych
 1. Część ogólna
 2. Analiza dokumentów
 • Bilanse partyjne
 • Udział składek członkowskich w dochodach i wydatkach PZPR
 • Dotacje Skarbu Państwa
 • Inne źródła pochodzenia dewiz

załączniki
część II
13 MB
Załączniki (do części drugiej)

wykaz załączników
34 KB
Wykaz załączników

Mapa serwisu