Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.08.2005

Ślubowanie policjantów w Warszawie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ryszard Kalisz wziął dziś udział w ślubowaniu policjantów w Warszawie. Oddziały Prewencji Komendy Stołecznej Policji zostały wzmocnione o 571 nowoprzyjętych policjantów.

Podczas uroczystości Minister SWiA Ryszard Kalisz powiedział do funkcjonariuszy, że „rozpoczynając służbę w szeregach Policji, dokonaliście świadomego i odpowiedzialnego wyboru drogi życiowej. To droga niełatwa, ale niezwykle ważna. Spotkacie się z ciemnymi stronami naszej rzeczywistości, będziecie świadkami ludzkich dramatów, a pod Waszym adresem będą padać ciężkie, często niesprawiedliwe słowa”.

Minister Ryszard Klisz powiedział również, że służba w Policji nie jest to łatwe zadanie zwłaszcza dzisiaj, kiedy terroryzm stanowi realne zagrożenie.

Dodał jednocześnie, iż choć to droga niełatwa to jednak nowoprzyjęci policjanci „będą mieli

poczucie dobrze spełnionego obowiązku – jednego z fundamentalnych oczekiwań polskich obywateli – potrzeby życia w bezpiecznym państwie”.

Nowoprzyjętych policjantów Minister Ryszard Kalisz pocieszył słowami, że „sztandar to także dar społeczeństwa. To oznacza, że nie jesteście sami. Ci, których macie chronić, są Wam życzliwi i są gotowi Was wspomagać”.

Na Placu Józefa Piłsudzkiego ślubowaniu policjantów przyglądały się ich rodziny oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Warszawy.

W ceremonii udział wzięli również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marek Hebda oraz Komendant Stołecznej Policji nadinsp. Ryszard Siewierski.

 • Przegląd pododziałów policji
 • Kordon policji podczas uroczystości
 • Od lewej: Ryszard Kalisz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadinsp. Ryszard Siewierski Komendant Stołeczny Policji, gen. bryg. Jan Klejszmit Dowódca Garnizionu Warszawa
 • Ryszard Kalisz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznacza gen. bryg. Jana Klejszmita Dowódcę Garnizionu Warszawa
 • Ślubowanie policjantów
 • Kordon policji podczas uroczystości
 • Ryszard Kalisz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Nadinsp. Ryszard Siewierski Komendant Stołeczny Policji
 • Kordon policji podczas uroczystości
 • Złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza
 • Złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza
 • Kordon policji podczas uroczystości
 • Kordon policji podczas uroczystości
 • Ryszard Kalisz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udziela wywiadu dla mediów

Mapa serwisu