Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 07.11.2006

Zbigniew Hoffmann nowym wojewodą Kujawsko-Pomorskim

Ludwik Dorn wicepremier, minister Spraw Wewnętrznych i administracji wręczył Zbigniewowi Hoffmannowi nominację na wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Z. Hoffmann pracował ostatnio jako wicewojewoda Wielkopolski.

Urodził się 5 lipca 1963 roku w Poznaniu. Jest politologiem - absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych. W 2004 roku był stypendystą rządu USA w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Wojewoda Hoffman jest żonaty, żona jest prawnikiem i pracuje w kancelarii prawnej

Przebieg pracy zawodowej:
1991 – Biuro Zarządu Wojewódzkiego Porozumienia Centrum w Poznaniu – Dyrektor Biura,
1992 – 2000 – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydziały: Spraw Obywatelskich, Organizacji i Nadzoru, Gabinet Wojewody, rozpoczynał pracę w administracji od stanowiska referenta
1997 – 2000 – asystent Wojewody Wielkopolskiego
2000 – do 4 stycznia 2006 r. – pełnomocnik Prezydenta ds. programu „Bezpieczne Miasto”

2006 – do 6 Listopada – Wicewojewoda Wielkopolski

Działalność polityczna:
W pierwszej połowie lat 90 członek Naczelnej Rady Politycznej i Zarządu Głównego Porozumienia Centrum, obecnie członek PiS.

  • Od prawej: Wicepremier Ludwik Dorn, Wiceminister Jarosław Zieliński oraz nowomianowany wojewoda Zbigniew Hoffman

Mapa serwisu