Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.05.2007

Wizyta przedstawicieli litewskiego MSW i policji w Polsce

W dniach 15-18 maja b.r. na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Janusza Kaczmarka gościła w Polsce siedmioosobowa delegacja z Litwy, w której skład weszli przedstawiciele policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Strona Litewska zwróciła się z prośbą do MSWiA o wsparcie przez polskich specjalistów wiedzą merytoryczną z zakresu organizacji i budowy systemów łączności radiowej. Delegację podjął w imieniu Ministra Dyrektor Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA Pan Piotr Durbajło.
Celem wizyty roboczej była wymiana doświadczeń związanych z budową i eksploatacją systemów łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w standardzie TETRA, jak również zapoznanie się z wdrożonymi w polskiej Policji rozwiązaniami w zakresie Stanowisk Wspomagania Dowodzenia.

W ramach wizyty strona litewska zapoznała się z, uważanymi za jedne z najnowocześniejszych w Europie, Systemami Wspomagania Dowodzenia w Komedzie Stołecznej Policji i Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. Przedstawiciele polskiej policji zaprezentowali możliwości funkcjonalne i realizacyjne SWD w Warszawie i Krakowie.
Przedstawiciele strony litewskiej przedstawili zakres i rozwiązania jakie przyjęte zostały przy realizacji litewskiego ogólnokrajowego systemu łączności w standardzie TETRA.
System ten winien być oddany do użytkowania operacyjnego w październiku tego roku. Przy realizacji budowy systemu wykorzystane zostały środki finansowe uzyskane z UE.
Litwa jest jednym z ostatnich krajów obszaru Morza Bałtyckiego które podjęły działania mające na celu budowę systemu TETRA.
Na prośbę strony litewskiej przekazane zostały szczegółowe informacje w zakresie niezbędnych prac związanych z optymalizacją parametrów technicznych systemu TETRA jak i organizacji łączności dla podmiotów wykorzystujących system TETRA. Poruszano także najistotniejsze kwestie związane z administrowaniem systemem TETRA jak i rolą i zadaniami operatora tego systemu.

Ze względu na ograniczony czas wizyty, a duży zakres wspólnych problemów merytorycznych, przedstawiciele Litwy wyrazili chęć podtrzymywana wzajemnych kontaktów roboczych w okresie budowy i wdrażania w/w systemu. Rozpatrywano również możliwości zapewnienia współpracy systemów TETRA Polski i Litwy w rejonie przygranicznym.

Mapa serwisu