Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/5491,Kolejna-placowka-Strazy-Granicznej-przechodzi-do-historii.html
2020-07-13, 04:56

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 15.04.2008

Kolejna placówka Straży Granicznej przechodzi do historii

14 kwietnia 2008 r., przestała istnieć placówka SG w Kowarach. W systemie ochrony granicy funkcjonowała od ponad 55. lat. W 1953 roku w wyniku reorganizacji Sudeckiej Brygady WOP przejęła ponad kilometrowy górski odcinek granicy państwowej, wchodząc jako 27 strażnica w skład Łużyckiej Brygady WOP. W styczniu 1964 na Przełęczy Okraj otwarto punkt kontroli ruchu turystycznego, na bazie którego rok później utworzono Placówkę Kontroli Ruchu Turystycznego.

Ponad 50- letnia historia placówki SG w Kowarach to tysiące turystów, którzy przemierzając górskie szlaki niejednokrotnie na swej drodze spotykali kowarskich strażników granicznych. Od dzisiaj, tj. 15 kwietnia br., funkcjonariusze z rozformowywanej placówki dalszą służbę pełnić będą w placówce SG w Lubawce. Zniesienie Placówki w Kowarach jest konsekwencją reorganizacji Straży Granicznej w związku z wejściem naszego kraju do Strefy Schengen. W miejsce rozformowywanych małych placówek SG, powstają większe, lepiej przygotowane do realizacji zadań po otwarciu granic i zniesieniu kontroli granicznej.

Uroczystego zdjęcia tablicy z budynku placówki SG dokonali komendanci oddziału, starosta jeleniogórski oraz burmistrz Kowar. Historyczna już tablica przekazana została do izby pamięci w placówce SG w Jakuszycach.

Placówka SG w Kowarach nie jest jedyną rozformowaną placówką funkcjonującą w strukturach oddziału. Jeszcze w tym roku planowane jest zniesienie dwóch placówek SG w Czerniawie i Zawidowie oraz utworzenie nowej placówki SG w Lubaniu.

Zamknięcie palcówki nie oznacza jednak, zniknięcia z tego regionu strażników granicznych. Funkcjonariusze w zielonych otokach nadal będą czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców tego terenu i nie tylko. Z chwilą wejścia Polski do strefy Schengen mobilne patrole straży granicznej prowadzą swoje działania na terenie całego województwa dolnośląskiego oraz w głębi kraju.