Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.09.2008

„Kocham. Nie biję” – inauguracja kampanii społecznej

3 września b.r. o godz. 12.00 w Komendzie Stołecznej Policji, zainaugurowano kampanię społeczną „Kocham. Nie biję”. We wrześniu i październiku w polskich stacjach telewizyjnych, kinach, rozgłośniach radiowych pojawią się spoty reklamowe z roześmianymi rodzicami i dziećmi. Wszystko po to, by promować wychowanie bez przemocy.

W ramach kampanii uruchomiona zostanie całodobowa infolinia. Pod numer telefonu 0 801 109 801 dzwonić będą mogły osoby, które są ofiarami lub świadkami przemocy domowej. Na ekranach zobaczymy m.in. gwiazdy polskiego dziennikarstwa, aktorów, którzy wystąpią z własnymi dziećmi. Wsparcia merytorycznego całej akcji udzieliła psycholog Dorota Zawadzka – znana z programu TVN „Superniania”.

W spotkaniu w Białej Sali w Komendzie Stołecznej Policji wzięli udział m.in. Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych – Grzegorz Schetyna, Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Duda – Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, szef polskiej Policji gen. Andrzej Matejuk oraz „twarze kampanii” – Beata Chmielowska – Olech m.in. prezenterka „Teleexpresu”, Maciej Kurzejewski – komentator sportowy i prezenter programów o tematyce sportowej oraz „superpsycholog” Dorota Zawadzka.

- Jesteśmy tu po to by potwierdzić nasze zaangażowanie w kwestię zapobiegania przemocy w rodzinie, będziemy promować infolinię kampanii, będziemy walczyć z anonimowością przemocy w domach – powiedział m.in. szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Minister Katarzyna Hall zwróciła uwagę na działania rządu na rzecz szkoły bezpiecznej i przyjaznej oraz na znaczenie systemu edukacji w „łańcuchu instytucji dobrej woli”, które pomagają dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą.

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Jarosław Duda - przypomniał o zmianach legislacyjnych przygotowanych przez MPiPS ograniczających agresję w domu, w tym na całkowity zakaz przemocy wobec dzieci zawarty w przygotowywanej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Generalny inspektor Policji - Andrzej Matejuk - określił wstrząsającą skalę problemu – w trakcie jednego roku Policjanci przeprowadzają ok. 800 tys. interwencji domowych, ponad 80 tys. przestępstw związanych jest z przemocą w rodzinie. Ofiarami przestępstw w ciągu jednego roku pada 30 tys. dzieci i osób nieletnich. Spośród ponad 35 tys. przestępstw, które są rozpatrywane w postępowaniu karnym i ok. 20 tys. kończy się aktami oskarżenia. To porażająca statystyka dlatego też:

- W tym gronie nie musimy nikogo przekonywać o potrzebie prowadzenia kampanii. – powiedział gen. Matejuk.

Jednak wbrew ponurym liczbom wiele spośród aktów przemocy domowej, nie wychodzi poza ściany. Ludzie wolą cierpieć w milczeniu niż opowiadać o agresji, która dzieje się w ich rodzinach powiedziała nam - psycholog Dorota Zawadzka, znana z programu TVN „Superniania”.

- Wiedza w Polsce dotycząca wychowywania dzieci bez przemocy jest minimalna. Dlatego m.in. taka kampania jest bardzo potrzebna. Bardzo dużo zależy od świadomej polityki informacyjnej, działania mediów. Zadajmy sobie pytanie jaka jest różnica między klapsem, a „poważnym” uderzeniem, kradzieżą jednej bułki czy „poważną kradzieżą”. To identyczne przekroczenie zasad i norm moralnych. Nie jestem zwolenniczką podwójnej moralności. Można wychować dziecko nie stosując przemocy, można nauczyć dziecko, uświadomić mu co wolno, czego nie wolno – bez absurdalnego bicia.

Kampania „Kocham. Nie biję” składa się ze spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy w prasie oraz bilboardów i plakatów umieszczonych w szkołach. Pomysłodawcą i organizatorem kampanii jest Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji. Cele kampanii są dwa: uświadomienie jak ważne jest wychowanie dziecka w relacjach wzajemnego zrozumienia, partnerstwa, miłości i ciepła rodzinnego oraz chęć uwrażliwienia społeczeństwa do reagowania w przypadkach występowania przemocy w rodzinie.

Pomysłodawcy i realizatorzy kampanii uważają, że zdecydowanie więcej dobrego można zdziałać gdy autorytet będzie rozumiany nie jako argument siły i przemocy lecz jako wzajemne zrozumienie i partnerstwo oraz służenie pozytywnym przykładem. W ich ocenie dzieci jako „białe karty” chłoną bardzo łatwo wszystko to co dorośli pokazują poprzez własne życie. Naśladując starszych uczą się jak zachowywać w relacjach z rówieśnikami, ale także wobec dorosłych. Kiedy w postawach ludzi dorosłych zobaczą zło, nienawiść i opryskliwość wobec innych ludzi i ich samych, trudno jest im nauczyć się szacunku do drugiego człowieka. Natomiast jeżeli zostanie im okazany szacunek, miłość, a także gdy dorośli pokażą, że są w stanie ich zrozumieć, dzieci odpłacą tym samym i dzięki temu wychowamy szczęśliwe dzieci.

Fundacja Krajowe Centrum poprzez znanych i lubianych, uśmiechniętych rodziców i ich szczęśliwe dzieci chce pokazać innym rodzicom, że można i warto wychowywać dzieci bez przemocy. Ważne jest także, żeby była to kampania pozytywna. Przedstawiciele organizacji uważają, że kampania negatywna na pewno przyniosłaby szybki efekt, ale jej cele zostałyby szybko zapomniane. Co prawda na skutki kampanii pozytywnej trzeba będzie poczekać dłużej jednak jej skutki będą trwalsze i na stałe mogą zmienić postawy wielu ludzi.

Do współpracy Krajowe Centrum Kompetencji pozyskało Komendę Główną Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kampania wpisana została do Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – „Razem Bezpieczniej”. Pozwoli to na efektywne reagowanie na każdy przypadek przemocy w rodzinie zgłoszony za pośrednictwem infolinii o nr 0801 109 801 (Infolinia płatna w wysokości jednego impulsu, czyli 0,35 zł z VAT). W trakcie trwania kampanii linia będzie czynna przez całą dobę, a po zakończeniu akcji w godzinach pracy Fundacji: 8.00 – 19.00

Dzięki współpracy z Policją wszystkie przypadki wymagające nagłej interwencji będą zgłaszane do jednej z Wojewódzkich Komend Policji, a za ich pośrednictwem do lokalnych jednostek Policji na terenie całego kraju. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej będzie współdziałało na płaszczyźnie rozwiązywania problemów związanych z przyczynami występowania przemocy w rodzinie takimi jak bieda, alkoholizm czy bezdomność poprzez np. PCPR (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie), OPS (Ośrodki Pomocy Społecznej) lub ROPS (Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej). W ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, organizatorzy będą mogli liczyć na pomoc wychowawców i pedagogów szkolnych.
Kampanię „Kocham. Nie biję” wsparły osoby znane z małego i dużego ekranu, które wraz ze swoimi dziećmi wystąpiły w spotach promujących inicjatywę. Udział w nagraniach wzięli: Beata Chmielowska – Olech, Anna Dereszowska, Tomasz Karolak, Rafał Królikowski, Maciej Kurzejewski, Magdalena Różczka, Maria Seweryn, a głosu użyczył Piotr Adamczyk. Stronę merytoryczną projektu wsparł ekspert w wychowaniu dzieci – Dorota Zawadzka. Autorem scenariusza jest Andrzej Saramonowicz wraz z reżyserem spotów Adamem Guzińskim. Operatorem jest Marek Gajczak oraz Piotr Szczepański, muzykę napisał Łukasz Targosz, zaś sesję fotograficzną do bilboardów przeprowadzili Piotr Wacowski i Daniel Rudzki. Wszyscy, którzy zgodzili się pomóc w realizacji całego przedsięwzięcia zrezygnowali ze swoich honorariów. W wyniku prac powstało 7 piętnastosekundowych spotów. Każdy z nich przedstawia jedną rodzinę, rodzic – dziecko/dzieci podczas radosnej zabawy.

Kampania „Kocham. Nie biję” będzie obecna w mediach w miesiącach wrześniu i październiku w stacjach telewizyjnych: Canal Plus, OTV, Polsat, Puls, TVN i TVP oraz m.in. w Polskim Radiu. Spoty będzie można zobaczyć również w sieci kin Ciemna City. Wszystkie media zgodziły się na bezpłatną emisję spotów. Bilboardy na powierzchniach Stroër i Clear Channel, reklamy w prasie i plakaty w szkołach, również zostaną umieszczone bezpłatnie.

W 2006 r. podobna kampania pojawiła się na bilboardach. Pomysłodawcą akcji była Pani Anna Mazepa – Sobiak, mama malutkiego Mateusza.

Ze strony internetowej Krajowego Centrum Kompetencji www.kck.pl każdy może ściągnąć spot radiowy i telewizyjny. Wszystkie media mogą je bezpłatnie wyemitować.

Kampania „Kocham. Nie biję” połączyła siły administracji rządowej, organizacji pozarządowej, mediów i ludzi z pierwszych stron gazet. Każde dziecko ma prawo być szczęśliwe… Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, największe stacje telewizyjne oraz wybitni polscy artyści zjednoczyli się, by wspólnie uświadomić społeczeństwu jak ważne i cenne jest wychowywanie dzieci bez przemocy.

Kampania „Kocham. Nie biję” objęta została patronatem Komendanta Głównego Policji, Pana generała Andrzeja Matejuka i w pełni wpisuje się w rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, obszar „Przemoc w rodzinie”, który zakłada m. in. zlecanie organizacjom pozarządowym zadań w zakresie szkoleń, poradnictwa, pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego, edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie procedury prawnej, zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji społecznych świadczących pomoc prawną, psychologiczną i socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności procedury Niebieskich Kart.
Planowany czas trwania Kampanii „Kocham. Nie biję” wyniesie 2 miesiące, tj. wrzesień i październik 2008 r.

Organizatorem i fundatorem kampanii jest Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji „KCK” powstała w 2007 roku. Fundacja została powołana w celu stworzenia centrum kompetencji i informacji w zakresie rozwiązywania problemów społecznych takich jak np. niepełnosprawność, wykluczenie społeczne, zdrowie, przemoc, rozwijanie dialogu społecznego oraz łączenie partnerów do działań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych.

Na zakończenie spotkania dziennikarze zadali wiele pytań dotyczących „przemocy dorosłej” i awantur pseudokibiców w trakcie meczu piłkarskiego w Warszawie.

Wicepremier Grzegorz Schetyna zapewnił, że władzom nie zabraknie determinacji, aby wyeliminować bandytyzm ze stadionów.

- Nie odstąpimy od twardego egzekwowania prawa – powiedział szef resortu, przypominając też przygotowywany w MSWiA projekt nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zainstaluj wtyczkę FLasha aby zobaczyć odtwarzacz.

Mapa serwisu