Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.05.2009

Święto Straży Granicznej - odznaczenia, medale i promocja oficerska w Kętrzynie

W dn. 16 maja 2009 r. w ramach obchodów Święta Straży Granicznej w Kętrzynie odbyły się uroczystości, w których z ramienia MSWiA uczestniczył Podsekretarz Stanu Pan Adam Rapacki.

W sobotnim święcie będącym okazją do nadania wyróżnień, odznaczeń oraz wręczenia nagród za trud i wyniki funkcjonariuszy SG w służbie udział wzięli również Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Aleksander Szczygło, Komendant Główny Straży Granicznej Pan ppłk SG Leszek Elas oraz Komendanci wszystkich Oddziałów Polskiej Straży Granicznej. Duchowieństwo reprezentował gen. dyw. bp Tadeusz Płoski - Biskup Polowy Wojska Polskiego, ks. bp gen. bryg. Ryszard Borski Biskup Polowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i ks. bp gen. bryg. Miron Chodakowski Biskup Polowy Prawosławnego Ordynariatu WP.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył srebrnym medalem za długoletnią służbę m.in. Z-cę Komendanta ds. logistycznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Pana płk. SG Marka Obrębskiego. Ponadto, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej nadano wojewodzie warmińsko-mazurskiemu Panu Marianowi Podziewskiemu, zaś Srebrny Medal za Zasługi dla Straży Granicznej marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego Panu Jackowi Protasowi.

Podczas uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie odbyło się złożenie meldunku oraz promocja 145 absolwentów Kursu Oficerskiego Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Aktu promocji na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej dokonał Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Leszek ELAS.

Wcześniej tego dnia, w intencji absolwentów w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Jerzego w Kętrzynie została odprawiona msza św., którą celebrował Jego Ekscelencja gen. dyw. ks. bp WP i SG Tadeusz Płoski. W Kaplicy SG p.w. Św. Mateusza Ewangelisty odsłonięta została tablica upamiętniająca Błogosławionych Kapelanów z Westerplatte.

Uroczystości promocyjne uświetnił występ Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W drugiej części obchodów Święta Straży Granicznej odbył się Jarmark miast i gmin granicznych - Kętrzyn 2009. W trakcie imprezy miasta i gminy położone przy granicy zaprezentowały swoje walory na stoiskach promocyjnych oraz przedstawiły program artystyczny. Goście i zwiedzający mogli zapoznać się z kulturą, sztuką oraz kulinariami regionu. Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne oraz młodzieżowe formacje taneczne, nie zabrakło też dobrego folku, rocka, i country.

***

W Kętrzynie znajdują się dwie jednostki Straży Granicznej: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, który działa na odcinku blisko 199 km, oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej, gdzie oprócz doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy realizowane są również szkolenia na rzecz służb granicznych.

Mapa serwisu