Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 31.08.2009

Życzenia z okazji Święta Lotnictwa Polskiego

Co roku, 28 sierpnia obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego ustanowione na pamiątkę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury podczas Międzynarodowych Zawodów Samolotów Turystycznych Challenge 1932 (Challenge International des Avions de Tourisme) w Berlinie. Podczas tych zawodów Polacy lecący RWD-6 zdobyli pierwsze miejsce.

Główne uroczystości, wzorem lat ubiegłych, odbyły się w Warszawie pod pomnikiem ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939-1945. Wieńce i wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz państwowych, środowisk lotniczych i kombatanckich. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentował Pan insp. pil. Jacek Zalewski, Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA.

Obchody rozpoczęto mszą świętą w intencji lotników odprawioną w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Święto Lotnictwa jest obchodzone 28 sierpnia na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 1993 roku, podpisanej przez prezydenta Lecha Wałęsę. Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, państwowego oraz przemysłu lotniczego. Z okazji Święta Lotnictwa Kierownictwo resortu swia składa najlepsze życzenia lotnikom Policji i Straży Granicznej za zaangażowanie w służbie a lotnikom lotnictwa cywilnego i wojskowego dziękuje za współpracę i życzy dużo lotniczego szczęścia i bezpiecznych lotów.

Mapa serwisu