Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 15.10.2010

Rozmowy rządu i Polskiej Rady Ekumenicznej

15 października odbyło się pierwsze od 10 lat posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. Posiedzeniu współprzewodniczył Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Jego Ekscelencja Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rady Ekumenicznej omówiona została między innymi: budowa obiektu dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, nauczanie religii kościołów skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej w szkołach, udział przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej w uroczystościach państwowych.

Komisja przyjęła stanowisko w sprawie starań Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie o przyznanie z budżetu państwa środków na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji na potrzeby Akademii. (Stanowisko Komisji w załączniku).

W posiedzeniu ze strony rządowej wzięli udział: Maria Elżbieta Orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Pawłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grażyna Płoszajska reprezentująca Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ze strony kościelnej w posiedzeniu uczestniczyli: Jego Ekscelencja Biskup Edward Puślecki, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP; Jego Ekscelencja ksiądz Gustaw Cieślar, Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP; Jego Ekscelencja Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, Jego Ekscelencja Biskup Ludwik M. Jabłoński, Biskup Naczelny Kościoła   Starokatolickiego Mariawitów w RP, ksiądz Ireneusz Lukas, Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej.

Zgodę na utworzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rady Ekumenicznej wydał 12 listopada 1990 roku premier Tadeusz Mazowiecki. Działalność Komisji przyczynia się do budowania dobrych oraz partnerskich stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Polska Rada Ekumeniczna zrzesza obecnie siedem Kościołów:

 

  1. Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Członkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekumenicznej jest Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Pliki do pobrania

Mapa serwisu