Nowy wojewoda podkarpacki - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.12.2010

Nowy wojewoda podkarpacki

2 grudnia br. Donald Tusk, premier RP powołał dotychczasowego wicewojewodę podkarpackiego Małgorzatę Chomycz na funkcję wojewody. Powołanie odbyło się na wniosek Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Mirosław Karapyta, który dotychczas był wojewodą podkarpackim został wybrany na marszałka województwa podkarpackiego. Pełni tę funkcję od 1 grudnia br.

Według Konstytucji RP oraz ustawy o administracji rządowej w województwie, wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa. Zapewnia m.in. współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej na terenie województwa, kieruje ich działalnością w zakresie utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz zwalczaniem i usuwaniem ich skutków.

Mapa serwisu