Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 30.11.2011

Premier powołał wiceministrów spraw wewnętrznych

Decyzją premiera Donalda Tuska zostali powołani wiceministrowie spraw wewnętrznych. Sekretarzem stanu w MSW został dotychczasowy podsekretarz Piotr Stachańczyk. Stanowska podsekretarzy stanu będą zajmowali Adam Rapacki i Stanisław Rakoczy.

Minister Piotr Stachańczyk będzie sprawował nadzór nad prowadzeniem polityki migracyjnej państwa oraz sprawami z zakresu obywatelstwa i repatriacji. Sekretarzowi stanu podlegał będzie Urząd do Spraw Cudzoziemców, prowadził będzie również sprawy związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego (ministrowi podlegać będzie Komendant Główny Straży Granicznej). Sekretarz stanu będzie zastępował ministra spraw wewnętrznych w czasie jego nieobecności. Minister Piotr Stachańczyk będzie również nadzorował przygotowywanie aktów prawnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz pracę Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSW.

Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSW będzie sprawował nadzór nad sprawami z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ministrowi podlegać będą m.in. Departament Analiz i Nadzoru MSW, Komendant Główny Policji oraz Szef Biura Ochrony Rządu.

Nowym podsekretarzem stanu w MSW został Stanisław Rakoczy, były przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Minister będzie miał w swoich kompetencjach nadzór nad Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Personalizacji Dokumentów. Minister Stanisław Rakoczy będzie również nadzorował m.in. sprawy związane z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego oraz dowodami osobistymi i paszportami. Podlegać mu będzie także Departament Zdrowia.

Mapa serwisu