Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.04.2012

Podwyżki dla służb mundurowych

3 kwietnia br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego. Rozporządzenie jest jedną ze zmian legislacyjnych, dzięki którym policjanci od 1 lipca br. otrzymają podwyżki po 300 zł miesięcznie.

Zgodnie z rozporządzeniem podwyższona zostanie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (tzw. mnożnik). Wzrośnie ona z 2,65 do 2,87, czyli o 0,22.

Wzrost wskaźnika wielokrotności będzie umożliwiał podwyższenie przeciętnego uposażenia policjantów o 300 zł miesięcznie. Podwyżkę zaplanowano od 1 lipca br. Kolejnym krokiem legislacyjnym, który umożliwi podwyżki dla policjantów będzie zmiana rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. W oparciu o przepisy tego właśnie rozporządzenia ustalane są wysokości indywidualnych uposażeń policjantów.

Zgodnie z expose Prezesa Rady Ministrów od 1 lipca br. podwyżki po 300 zł miesięcznie otrzymają również żołnierze zawodowi.

Przypominamy, że została również stworzona możliwość, że od 1 października br. podwyżki, po 300 zł miesięcznie, otrzymają funkcjonariusze Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

W uchwalonej przez Sejm 27 stycznia 2012 roku ustawie budżetowej na rok 2012 przyjęto, że w przypadku niewykorzystania do 30 września 2012 roku środków w wysokości 76.160 tys. zł, z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zostaną one przeznaczone na podwyżki dla funkcjonariuszy pozostałych służb. Poszczególne formacje otrzymałyby na podwyżki odpowiednio:

 

  • Straż Graniczna – 16.438 tys. zł,
  • Państwowa Straż Pożarna – 30.226 tys. zł,
  • Biuro Ochrony Rządu – 2.256 tys. zł,
  • Służba Więzienna – 27.240 tys. zł.

Podziału utworzonej rezerwy celowej dokona minister finansów w porozumieniu m.in. z ministrem spraw wewnętrznych, nie później niż do 31 grudnia 2012 roku.

Mapa serwisu