Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)

Podstawa prawna działania EUCPN, uczestnictwo Polski

Europejską Sieć Zapobiegania Przestepczości (European Crime Prevention Network – EUCPN) ustanowiono na mocy decyzji RUE z 30 listopada 2009 roku. Stanowi ona następcę europejskiej sieci prewencji kryminalnej utworzonej w 2001 r.

W skład EUCPN wchodzą państwa członkowskie UE z wyłączeniem Wielkiej Brytanii (wystąpiła z Sieci 1 grudnia 2014 r.).

EUCPN jest grupą ekspercką KE.

Z chwilą wejścia do Unii Europejskiej, Polska uczestniczy w pracach EUCPN poprzez Krajowego Przedstawiciela oraz zastępcę powoływanych odpowiednio w MSWiA i KGP.  Koordynacja działań związanych z udziałem Polski w EUCPN aktualnie należy do zakresu zadań Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA.  Funkcję Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości pełni Pani Marta Michna – główny specjalista w Wydziale Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA (tel. 22 60 139 14, adres e-mail: marta.michna@mswia.gov.pl), zaś Zastępcy Pani podinsp. Marzena Kordaczuk-Wąs - radca Zespołu Profilaktyki Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Pliki do pobrania

Mapa serwisu