Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)

Cel i zadania EUCPN

Cel:

EUCPN przyczynia się do rozwoju różnych aspektów zapobiegania przestępczości na poziomie Unii Europejskiej oraz wspiera działania z tego zakresu na poziomie krajowym i lokalnym.

Zadania:

  • Promowanie działań w dziedzinie zapobiegania przestępczości na terenie krajów członkowskich;
  • Ułatwienie współpracy, kontaktów oraz wymiany informacji i doświadczeń między podmiotami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości wymiany informacji między podmiotami;
  • Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących dobrych praktyk w zakresie działań w dziedzinie zapobiegania przestępczości;
  • Organizowanie konferencji (w tym dorocznej europejskiej nagrody w dziedzinie zapobiegania przestępczości).

Mapa serwisu