Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)

Struktura i skład

EUCPN składa się z Zarządu Krajowych Przedstawicieli i ich Zastępców wspieranych przez Sekretariat. Stanowisko Przewodniczącego Zarządu jest rotacyjne – zmiana następuje co pół roku. EUCPN przewodniczy kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Każde z państw członkowskich może wyznaczyć punkty kontaktowe EUCPN.

Zarząd składa się z przedstawicieli krajowych, przewodniczącego oraz komitetu wykonawczego.

Posiedzenia Zarządu EUCPN odbywają się, co najmniej dwa razy do roku.

Mapa serwisu