Koncesje i zezwolenia

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji pracowników ochrony

Dnia 1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. z 2017 r. poz. 1307).

 

Rozporządzanie wprowadziło następujące zmiany:

  1. blankiety legitymacji pracowników ochrony zawierają informację, że pieczęć podmiotu wystawiającego dokument nie jest elementem obligatoryjnym.

Podmiot wystawiający legitymację może, lecz nie musi umieszczać na legitymacji swojej pieczęci;

  1. wskazano, że w przypadku utraty przez pracownika ochrony legitymacji pracownika ochrony fizycznej, legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego przedsiębiorca powinien wydać pracownikowi ochrony nową legitymację – § 4 rozporządzenia.
  2. w ewidencji wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji dodano pozycje: „data wystawienia legitymacji”, „data zniszczenia zwróconej legitymacji” – § 6 ust. 2 pkt 6 i 10 rozporządzenia;
  3. określono, iż ewidencja wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. W ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej  należy stosować rozwiązania techniczne odpowiednie do ilości danych, które zapewniają właściwą rejestrację i przechowywanie dokumentacji, jej używalność
    i wiarygodność, co najmniej do upływu okresu przechowywania. W przypadku ewidencji prowadzonej w formie papierowej strony ewidencji powinny być kolejno numerowane
    i stanowić uporządkowaną całość – § 7 rozporządzenia.

 

W związku pytaniami dotyczącymi legitymacji wydanych przed 2017 r., Departament Zwoleń i Koncesji wyjaśnia, że legitymacje pracowników ochrony wydane w okresie 2014-2016 zachowują ważność,
a ich wymiana wymagana jest w przypadkach określonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia,
tj. gdy zamianie uległy:

1) imię lub nazwisko pracownika ochrony;

2) wizerunek twarzy pracownika ochrony;

3) oznaczenie przedsiębiorcy wydającego legitymację, w tym jego firma, siedziba i adres, numer telefonu lub numer koncesji.

Mapa serwisu