Koncesje i zezwolenia - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Koncesje i zezwolenia

Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA
Siedziba: 02-591 Warszawa, ul. Batorego 5
Adres do korespondencji: 02-591 Warszawa, ul. Batorego 5

NIP - 521-052-60-30
 tel. (0-22) 60-116-02, fax 848-97-81,
e-mail waii@mswia.gov.pl
Korespondencję należy kierować na powyższy adres Departamentu lub złożyć osobiście (bądź przez umocowanego pełnomocnika) w biurze podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Rakowieckiej 2a
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
PRZESYŁKĘ POCZTĄ KURIERSKĄ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 02-591 WARSZAWA, ul. RAKOWIECKA 2a

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłaty skarbowej:

Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa
Wydział Budżetowo-Księgowy,
02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 25/27
BANK  HANDLOWY  w  Warszawie S.A.
18 1030 1508 0000 0005 5002 3113
SWIFT: CITIPLPX

Mapa serwisu