Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dotacje celowe udzielone przez MSW na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2012 roku

Dotacje są udzielane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz ustaw
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241) oraz o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).

A Ratownictwo Górskie
Umowy na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego zostały podpisane zgodnie z nowymi przepisami – obowiązującymi od 31 grudnia 2011.

  • z GOPR podpisano umowę na realizację zadania publicznego na kwotę 6.350.000 zł,
  • z TOPR podpisano umowę na realizację zadania publicznego na kwotę 3.600.000 zł.

B Ratownictwo Wodne
Kwota dotacji przyznanej w ramach konkursu na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego wyniosła 2.094.530 zł

                                                                        

L.p. Zleceniobiorca data  zawarcia umowy kwota dotacji zgodnie z zawartą umową
Razem z tego:
 wydatki bieżące wydatki majątkowe
1 Mazurskie WOPR 02.04.2012 436 000 351 000 85 000
2 Suwalskie WOPR 27.03.2012 40 000 40 000  
3 Legionowskie WOPR 27.03.2012 50 000 50 000  
4  WOPR Zarząd Główny 21.03.2012 1 275 000   1 275 000
5 WOPR "WOPR - OS" w Ostrołęce 27.03.2012 30 000   30 000
6 Żyrardowskie Powiatowe WOPR 16.04.2012 13 100 4 400 8 700
7 Mazurska Służba Ratownicza 27.03.2012 250 430 150 430 100 000
Ogółem   2 094 530 595 830 1 498 700

Dodatkowo, na podstawie art. 11 c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 14 maja 2012 roku, podpisano umowę na realizację zadania publicznego z ZG WOPR na kwotę do 627.470 zł. przeznaczoną na wydatki bieżące.

Mapa serwisu