Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT dot. realizacji w 2017 r. zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego”

Pliki do pobrania

Mapa serwisu