Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Minister Administracji i Cyfryzacji 23 grudnia 2014 r. zatwierdził nowe wytyczne w sprawie uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Wytyczne te wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia, z zastrzeżeniem, że stosuje się je od dnia 2 stycznia 2015 r.

Wytyczne dotyczące powodzi i innych klęsk żywiołowych - z wyłączeniem osuwisk i erozji brzegu morskiego:

Wytyczne w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 23 grudnia 2014 r.  

Wytyczne dotyczące osuwisk:

Wytyczne w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom, zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 23 grudnia 2014 r. 

Wytyczne stosowane do 1 stycznia 2015 r.:

  1. dotyczące powodzi:
  2. dotyczące osuwisk:

Mapa serwisu