Zespół CPA Polska

Data publikacji 18.11.2016

Zespół CPA Polska w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Od września 2014 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, funkcjonuje Zespół CPA Polska (Competent PRS Authority). Jest on odpowiedzialny za usługę publiczną o regulowanym dostępie – PRS (Public Regulated Service).

Usługa PRS jest jedną z usług, które wchodzą w skład powstającego globalnego systemu nawigacji satelitarnej Gallileo. Usługa PRS będzie dokładniejsza niż zwykła nawigacja, a dostęp do niej zyskają jedynie administracja publiczna oraz służby prowadzące działania w sytuacjach kryzysowych. Sygnał wykorzystywany w ramach usługi będzie kodowany. Zespół CPA Polska to jedyny podmiot w kraju,
do którego należy zgłaszać wszelkie zapytania i problemy, związane z usługą PRS.

Polskie podmioty gospodarcze mogą wziąć udział w programach, projektach lub konkursach związanych z rozwojem usługi PRS. Warunkiem tego jest:

Posiadanie przez ubiegający się podmiot Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego, wystawianych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
Uzyskanie przez ubiegający się podmiot certyfikatu bezpieczeństwa wystawianego
przez Radę ds. Akredytacji Bezpieczeństwa SAB (Security Accreditation Board).

Podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą przy usłudze PRS, powinny wypełnić formularz dostępny poniżej a następnie przesłać go na adres:

CPA Polska
Departament Teleinformatyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa.

 Na podstawie wypełnionego formularza, CPA Polska podejmuje decyzję o przesłaniu do SAB wniosku o akredytację bezpieczeństwa dla danego podmiotu gospodarczego. Po akceptacji takiego wniosku, SAB wystawia podmiotowi gospodarczemu odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa.

Po otrzymaniu przez podmiot gospodarczy certyfikatu SAB, Zespół CPA Polska może wystąpić
do Komisji Europejskiej, w imieniu tego podmiotu, o dostarczenie dokumentów dotyczących usługi
PRS Galileo potrzebnych do realizacji projektu.

Więcej informacji na temat ogłaszanych przetargów i projektów pilotażowych oraz systemu Galileo,
w tym usługi PRS, można znaleźć na stronie www.gsa.europa.eu.

W razie pytań prosimy o kontakt:

1.   Andrzej Jelonkiewicz, Departament Teleinformatyki MSWiA, kontakt.cpa@mswia.gov.pl,
tel. 22 515 22 38

2.   Marta Wachowiak, Departament Teleinformatyki MSWiA, kontakt.cpa@mswia.gov.pl,
tel. 22 515 22 36

Pliki do pobrania

Mapa serwisu