Zespół CPA Polska

Data publikacji 01.06.2017

Informacja z Polskiej Agencji Kosmicznej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie Informuję, że program prac Komisji Europejskiej na rok 2017 zakłada przedłożenie wniosku prawodawczego w zakresie unijnej inicjatywy Wspólnotowej Łączności Satelitarnej dla Celów Rządowych (ang. Governmental Satellite Communication - GovSatCom) przed końcem bieżącego roku. Inicjatywa ta, po programach Copernicus, Galileo i Ramach Wsparcia Obserwacji i Śledzenia Obiektów Kosmicznych będzie czwartym flagowym programem UE w zakresie przestrzeni kosmicznej, ze szczególnym wskazaniem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i obronności w UE. Inicjatywa GovSatCom jest zbieżna z zapisami Europejskiej Strategii Kosmicznej oraz Polskiej Strategii Kosmicznej, a także potrzebami określonymi w Polskiej Strategii Cyberbezpieczeństwa.

Działania KE w zakresie opracowania oceny skutków regulacji, opierają się m.in. na konsultacjach bilateralnych i wielostronnych z zainteresowanymi stronami (państwami, przemysłem, nauką itp.) oraz opracowanym studium przez firmę PricewaterhouseCooper (PwC). W prace zaangażowane są również Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i Europejska Agencja Obrony (EDA).

W związku z wieloaspektowym odziaływaniem planowanej inicjatywy GovSatCom na funkcjonowanie różnych obszarów UE i krajów ją tworzących, KE zaprasza europejskie podmioty przemysłowe, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa – działające zarówno w segmencie naziemnym, jak i kosmicznym w zakresie łączności satelitarnej (m.in. operatorów satelitarnych, dostawców usług, sprzętu) - na warsztaty Govsatcom (agenda wydarzenia w załączeniu). Celem warsztatów jest przeprowadzanie konsultacji oraz zebranie opinii podmiotów przemysłowych w zakresie potencjalnych skutków realizacji przedmiotowej inicjatywy, a zwłaszcza jej wpływu na sektor przemysłu kosmicznego. Efekty warsztatu będą miały wpływ na końcowy kształt planowanej inicjatywy GovSatCom, poprzez określenie m.in.: optymalnego modelu jej funkcjonowania dla użytkowników i dostawców czy odpowiednich mechanizmów stymulujących rozwój strategicznej domeny jaką jest łączność satelitarna.

Warsztaty odbędą się w dniu 15 czerwca br. w Brukseli (Breydel Building, Av.d'Auderghem 45, 1040 Brussels). Wymogiem uczestnictwa jest dokonanie obowiązkowej rejestracji poprzez przesłanie na adres e-mali: GROW-GOVSATCOM@ec.europa.eu wiadomości zawierającej następujące informacje:

  •          Last name
  •          First name
  •          Birth date
  •          Nationality
  •          ID or Passport number

UWAGA!

REJESTRACJA JEST MOŻLIWA DO DNIA 02.06.2017r.

Ponadto pragnę podkreślić, że planowana inicjatywa stanowi szansę dla Polski i UE na:

  •  niezawodną (– odpowiadającą na potrzeby użytkowników w zakresie czasu i miejsca dostępności oraz odporną na działania związane z zakłócaniem, zagłuszaniem itp.),
  • bezpieczną (– gwarantującą wiarygodność i pewność co do przekazywanej informacji oraz jej zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich)
  • efektywną pod względem kosztów (– zapewniającą odpowiedni stosunek kosztów do uzyskiwanych korzyści poprzez wypracowanie optymalnego modelu biznesowego)

usługę łączności satelitarnej dla UE i narodowych podmiotów publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie zadaniami i infrastrukturą ważnymi ze względu na bezpieczeństwo i obronność.

Mając powyższe na uwadze, a także uwzględniając zbieżność inicjatywy GovSatCom z Polską Strategią Kosmiczną w kierunkach interwencji do celów szczegółowych nr. 1, 3 i 5, serdecznie zachęcam Państwa do udziału, lub delegowaniu max dwóch przedstawicieli na ww. warsztaty. Wydarzenie to jest szansą na zapoznanie się z kierunkami rozwoju planowanej inicjatywy, zabrania głosu w przedmiotowej sprawie przez polskie podmioty przemysłowe oraz okazją do nawiązania bądź dalszego rozwoju kontaktów z partnerami zagranicznymi. W przypadku wyrażenia woli uczestnictwa uprzejmie proszę o informacje w tym zakresie poprzez dołączenie mojego adresu mailowego w oknie „do wiadomości” podczas dokonywania rejestracji lub przekazanie w oddzielnej wiadomości - co umożliwi lepszą koordynację udziału PAK i polskiego przemysłu w przedmiotowym wydarzeniu.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub pojawienia się pytań bardzo proszę o kontakt:

Pliki do pobrania

Mapa serwisu