Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Dyrektor CNBOP-PIB: st. bryg. dr inż. Paweł Janik

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

tel.  +48 22 769 32 73
fax  +48 22 769 33 56

strona internetowa: www.cnbop.pl
adres e-mail: cnbop@cnbop.pl

Mapa serwisu