Wyższa Szkoła Policji - Grupa MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wyższa Szkoła Policji

Komendant - Rektor: insp. dr Marek Fałdowski

ul. Piłsudskiego 111, 12-101 Szczytno

tel. (0-89) 621-59-00
fax (0-89) 624-26-10

strona internetowa: www.wspol.edu.pl
adres e-mail: wspol@wspol.edu.pl

Mapa serwisu