Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA

Główny Inspektor: dr n. med. Maciej Kisiel

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

tel. (0-22) 845-70-49;51
fax (0-22) 845-70-47

adres e-mail: pis@mswia.gov.pl

www.pis.mswia.gov.pl

Mapa serwisu