Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

Dyrektor: Urszula Rudynek-Ciechomska

ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa

Sekretariat:
tel. (22) 601-78-00fax (22) 601-78-95

www.cpd.msw.gov.pl/

www.cpd.bip.msw.gov.pl

Do zakresu działań Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA należy:

  1. personalizacja dowodów osobistych, dokumentów paszportowych z wyłączeniem paszportów tymczasowych, Kart Polaka, zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, a także polskich dokumentów podróży dla cudzoziemców, kart pobytu, dokumentów przewidzianych w Konwencji Genewskiej;
  2. utrzymanie systemów teleinformatycznych zapewniających funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych;
  3. przygotowywanie odpowiedzi na pisemne wnioski podmiotów wymienionych w art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) o udostępnienie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
     

Mapa serwisu