Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA

Dyrektor: Mariusz Kasprzyk

ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa

tel. 22 542 84 05
fax 22 542 84 44

Strona internetowa: www.copemswia.gov.pl

Biuletyn informacji publicznej: bip.copemswia.gov.pl

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA realizuje zadania związane z uczestnictwem we wdrażaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów, alokowanych na rzecz projektów w przedmiocie bezpieczeństwa wewnętrznego, azylu, migracji i integracji oraz kontroli i ochrony granic.

Do zakresu działań COPE MSWiA powierzonych do realizacji właściwymi umowami i porozumieniami należy w szczególności:

  1. weryfikacja wykorzystania środków finansowych;
  2. prowadzenie działań monitoringowych;
  3. prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich;
  4. weryfikacja dokumentacji przetargowych.

Mapa serwisu