Organizacje Ratownicze współpracujące z MSWiA

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

  • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
    Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

ul. Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane

tel./fax (0-18) 20-61-550, 20-141-52

strona internetowa: www.gopr.pl
adres e-mail: zarzad@gopr.pl

 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

  • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
    Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

ul. Piłsudskiego 63a, 34-500 Zakopane,

tel./fax (0-18) 20-15-560, 20-14-731

strona internetowa: www.topr.pl
adres e-mail: topr@topr.pl

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
    Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
tel. (0-22) 826-52-91, (0-22) 826-52-92
fax. (0-22) 827-53-29
strona internetowa: www.zosprp.pl
adres e-mail: zg@zosprp.pl

 

Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego

Mapa serwisu